• مینا قنبری (قوشچی)

  • استادیار
  • گروه مکانیک
Email:   

ارتعاشات مکانیکی- کنترل اتوماتیک-استاتیک- دینامیک- مکانیک سیالات, ,
---