• اکبر اسمعیل زاده

  • استاد یار
  • گروه مهندسی معدن
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (20)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

پروژه های تحقیقاتی (1)

دروس تدریس شده (14)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • اکبر اسمعیل زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد یار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1398.

2- کارشناسی ارشد مهندسی معدن - مکانیک سنگ،دانشگاه باهنر کرمان، 1389.

3- کارشناسی مهندسی معدن - اکتشاف،دانشگاه صنعتی سهند، 1387.

مقالات ژورنال (20)


1-.

2-اسمعیل زاده، ....، بررسی و پیش بینی سیگنالهای ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی.

3-Esmaeilzadeh.., Statistical Study to Evaluate Performance of Cutting Machine in Dimension Stone Cutting Process.

4-Esmaeilzadeh..., Evaluation of Dimension Stone According to Resistance to Freeze–Thaw Cycling to Use in Cold Regions.

5-Esmaeilzadeh..., ANALIZA POUZDANOSTI STROJEVA ZA PUNOPROFILNI ISKOP TUNELA PRIMJENOM SIMULACIJSKE METODE MONTE CARLO.

6-Esmaeilzadeh..., Appropriate Selection of Tunnel Support System using the PROMETHEE Multi-Criteria Decision-Making.

7-Esmaeilzadeh..., Reliability Analysis of Full-Face Tunnel Boring Machines by Monte Carlo Simulation Technique.

8-Esmaeilzadeh.., Evaluating the Sawability of Rocks by Chain-Saw Machines using PROMETHEE Technique.

9-Esmaeilzadeh..., The Use of VIKOR Method to Set up Place Locating of Processing Plant (Case study: Processing Plant of South of West Azerbaijan).

10-Esmaeilzadeh..., Selection of an Appropriate Method to Extract the Dimensional Stones Using FDAHP & TOPSIS Techniques,Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 2018.

11-Esmaeilzadeh.., Prediction of Rock Mass Rate Using TSP Method and Statistical Analysis(Case Study: Semnan Cheshmeh Rooziyeh Water Conveyance Tunnel),Tunneling and Underground Space Technology, 2018.

12-Esmaeilzadeh..., Connectivity and Flowrate Estimation of Discrete Fracture Network Using Artificial Neural Network,Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 2017.

13-اسمعیل زاده ، میکائیل، مدلسازی سه بعدی و هندسی ناپیوستگی¬ها و شناسایی بلوکهای سنگی ایجاد شده در توده سنگ درزه¬دار،مجله زمین شناسی مهندسی، 1396.

14-Esmaeilzadeh...., Statistically Oil Reservoir Permeability Estimation Using Well Logging Data (A Case Study: Southern Pars Oil Reservoir), 2017.

15-Esmaeilzadeh..., Technical Analysis of collapse in tunnel Excavation and suggestion of preventing appropriate applicable methods (Case study: Sardasht Dam second diversion tunnel),Civil Engineering Journal, 2017.

16-Esmaeilzadeh..., Relationship Between Texture and Uniaxial Compressive Strength of Rocks,Civil Engineering Journal, 2017.

17-Kamali,Esmaeilzadeh, Effect of shape and size of sampling window on the determination of average length, intensity and density of trace discontinuity,ISRM, 2016.

18-اسمعیل زاده، ....، تعیین حداکثر گام پیشروی بهینه در تونل با استفاده از روش VIKOR(مطالعه موردی تونل راه کوهین محور قزوین-رشت)،1394.

19-پیمان آذری، جلالی، اسمعیل زاده، مدل سازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوک ها اطراف فضاهای زیرزمینی(مطالعه موردی تونل انحراف آب سد قردانلو)،نهمین کنفرانس مهندسی معدن، 1391.

20-اکبر اسمعیل زاده، سعید کریمی نسب، مدل‌سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی‌ها با نر‌م‌افزار مطلب.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)


1-اسمعیل زاده، ....، انتخاب بهینه گام پیشروی برای تونل های راه با استفاده از روش عددی تفاضل محدود (مطالعه موردی: تونل راه آهن کوهین قزوین - رشت).

2-اسمعیل زاده، ....، آنالیز حساسیت و ارزیابی فنی- اقتصادی معدن سنگ گرانیت کالک قزوین  .

3-اسمعیل زاده، ....، پیش بینی میزان نفوذ آب به داخل تونل با استفاده از روش های تحلیلی (مطالعه موردی تونل راه­آهن کوهین محور قزوین - رشت ).

پروژه های تحقیقاتی (1)


1-اسمعیل زاده، مدل سازی ۳ بعدی ناپیوستگی ها و تشخیص بلوک های تولید شده در اثر تقاطع ناپیوستگی ها،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1395.

دروس تدریس شده (14)


1- ژئو فیزیک.

2- معادلات دیفرانسیل.

3- محاسبات عددی.

4- کنترل و نگهداری زمین.

5- حفر چاه و فضاهای زیرزمینی.

6- شناخت محیط زیست.

7- نقشه کشی صنعتی و CAD.

8- برنامه نویسی Matlab.

9- ترابری در معادن.

10- تهویه در معادن.

11- چاه پیمایی.

12- حفاری اکتشافی.

13- استاتیک.

14- مکانیک سیالات.