• احمد اعتمادی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

دکتراحمد اعتمادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه  از سال 1389 همکاری اش را با دانشگاه شروع نموده است. دوره کارشناسی خویش را در رشته مهندسی شیمی- پتروشیمی در سال 1380 در دانشگاه شیراز به پایان رسانید است و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-صنایع غذایی را نیز در سال 1383 در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسانیده است. پس از شروع همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه در سال 1389 و تلاش برای ارتقاء جایگاه علم و دانش در استان، مدرک دکتری خویش را در سال 1399 در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی سهند اخذ نموده اند.

ایشان قبل از استخدام به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ، دارای 5 سال سابقه فعالیت در صنعت و همکاری با شرکت های صنعتی  می باشند.

ایشان در حال حاضر در زمینه های پوشش های نانو کامپوزیت-بسته بندی های هوشمند - خشک کن های صنعتی و بهینه سازی فرآیند تولید تحقیق و پژوهش می نمایند.

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (7)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

پایان نامه ها (4)

دروس تدریس شده (9)

زبان (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • احمد اعتمادی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی شیمی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتراحمد اعتمادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه  از سال 1389 همکاری اش را با دانشگاه شروع نموده است. دوره کارشناسی خویش را در رشته مهندسی شیمی- پتروشیمی در سال 1380 در دانشگاه شیراز به پایان رسانید است و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-صنایع غذایی را نیز در سال 1383 در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسانیده است. پس از شروع همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه در سال 1389 و تلاش برای ارتقاء جایگاه علم و دانش در استان، مدرک دکتری خویش را در سال 1399 در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی سهند اخذ نموده اند.

ایشان قبل از استخدام به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ، دارای 5 سال سابقه فعالیت در صنعت و همکاری با شرکت های صنعتی  می باشند.

ایشان در حال حاضر در زمینه های پوشش های نانو کامپوزیت-بسته بندی های هوشمند - خشک کن های صنعتی و بهینه سازی فرآیند تولید تحقیق و پژوهش می نمایند.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی سهند، 1399.

2- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه فردوسی شیمی، 1383.

3- کارشناسی مهندسی شیمی،دانشگاه شیراز، 1380.

مقالات ژورنال (7)


1-Etemadi, A., R. Alizadeh, and M. Sirousazar, The Influence of Natural Basil Seed Gum Coats on the Kinetics of Osmotic Dehydration of Apple Rings.,Food and Bioprocess Technology, 2020.

2-Etemadi, A., R. Alizadeh, and M. Sirousazar, Fractional Calculus Method Applied To the Apple Rings Candying in Osmotic Drying Process,Iranian Journal of Chemical Engineering (IJChE, 2020.

3-S Mehrangiz, Y Emami, SHS Sadigh, A Etemadi, Various technologies for producing energy from wave: a review ,Int. J. Smart Grid Clean Energy , 2013, 2 (2), 1-6.

4-Y Emami, S Mehrangiz, A Etemadi, A Mostafazadeh, S Darvishi, A brief review about salinity gradient energy ,Int. J. Smart Grid Clean Energy , 2013.

5-A Etemadi, A Emdadi, O AsefAfshar, Y Emami, Electricity generation by the ocean thermal energy,Energy Procedia , 2011.

6-A Etemadi, Y Emami, O AsefAfshar, A Emdadi, Electricity generation by the tidal barrages,Energy Procedia , 2011.

7-A Khoshhal, AA Dakhel, A Etemadi, S Zereshki, Artificial neural network modeling of apple drying process,Journal of food process engineering , 2010.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)


1-B. Ahangarian Aazar, S. Gozalzadeh, M. Sirousazar, A. Etemadi, Preparation and physical properties of physically cross-linked polyvinyl alcohol/Aloe Vera hydrogels: Effect of composition,The 12th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2023), 2023.

2-ریحانه کاظم زاده، محمد سیروس آذر-احمد اعتمادی -ساحل گوزل زاده، مطالعه اقتصادی و امکان سنجی تولید لوله های نانوکامپوزیتی پلیمری انتقال و توزیع گاز طبیعی در مقیاس نیمه صنعتی،دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی ، 1402.

3-Etemadi, A. et al., Study on photocatalytic mechanism of Bi2+-Tio2 for decrease of nitrate ion in presence of sodium oxalate as a hole scavenger.,the first national conference on application of chemistry in novel technologies , 1390.

4-احمد اعتمادی، محسن پور ابراھیم، احسان جلیلی کھنه شھری، بھینه سازی مصرف انرژی در خشک کن پاششی از نوع نازلی در کارخانه سرامیک سازی،اولین کنفرانس خاورمیانھ ای خشک کردن منطقھ ویژه اقتصادی ماھشھر، 1390.

پایان نامه ها (4)


1-علی حقیقت-محمد سیروس آذر- احمد اعتمادی، مدلسازی رهایش دارو در زخمبند در محیط محدود،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1402.

2-عطیه حیدری- احمد اعتمادی -محمد سیروس آذر، بررسی تأثیر پوشش خوراکی ژلاتین و صمغ دانه ریحان به همراه اسانس در افزایش طول عمر انبارداری میوه توت فرنگی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1402.

3-رویا منافی- احمد اعتمادی، شبیه سازی فرآیند حذف آرسنیک با استفاده از کربن فعال با استفاده از نرم افزار سوپر پرو دیزاینر،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1401.

4-ریحانه کاظم زاده، محمد سیروس آذر-احمد اعتمادی، مطالعه اقتصادی و امکانسنجی تولید لوله های نانوکامپوزیتی پلیمری انتقال و توزیع گاز طبیعی در مقیاس نیمه صنعتی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1401.

دروس تدریس شده (9)


1- انتفال حرارت پیشرفته.

2- یهینه سازی فرآیندهای شیمیایی.

3- کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی.

4- کارگاه نرم افزار مهندسی.

5- کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی.

6- محاسبات عددی.

7- مکانیک سیالات 2.

8- عملیات واحد 2.

9- اقتصاد و طرح مهندسی .

زبان (1)


1- زبان انگلیسی.