• زینب حسینی دستگردی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (18)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

دروس تدریس شده (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • زینب حسینی دستگردی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری مهندسی شیمی-نفت،دانشگاه صنعتی سهند، 1393.

2- کارشناسی ارشد مهندسی شيمی-پيشرفته،دانشگاه صنعتی اصفهان، 1387.

3- کارشناسی مهندسی شيمی-طراحی فرايند،دانشگاه اصفهان، 1384.

مقالات ژورنال (18)


1-. S. Meshkat، S. Hoseinzadeh، Z. Hosseini‑dastgerdi،R. Mehrabi، E. Ghasemy، M. Esrafli، DFT calculation and experimental study of nitrogen‑doped carbon nanotube nanocomposite in AsƱ toxic ions removal،IRAN، 2022.

2-Z Hosseini-Dastgerdi،A Maleki،E Elyassi،ARashidi، Silica/polyacrylamide nanocomposite for inhibition of asphaltene precipitation from unstable crude oils،USA، 2022.

3-M Sirousazar، H Zebardast، Z Hosseini Dastgerdi، F Kheiri، Numerical Modeling of the Temperature-Responsive Multi-Layer Smart Drug Delivery System at Unsteady State،Iranian Journal of Biomedical Engineering 13 (4)، 349-360، 2019.

4-Z Hoseini Dastgerdi، SS Meshkat، H Jalili، Investigation of an adsorptive indigo carmine dye removal via packed bed column: Experiments and Computational Fluid Dynamics simulation،AUT Journal of Mechanical Engineering 4 (3)، 315-330، 2020.

5-Z Hosseini-Dastgerdi، SS Meshkat، L Samadi، Investigation of asphaltene aggregate size: influence of Fe3O4 nanoparticles، asphaltene type، and flocculant،Chemical Papers 75 (5)، 2023-2032، 2021.

6-SS Meshkat، Z Hosseini Dastgerdi، V Abkhiz، A Hagh Shenas، High Content of Sulfur in Liquid Stream Removal via new Carbonous Nano Adsorbent: Equilibrium، Kinetic study،Pollution 8 (2)، 355-372، 2022.

7-R Moradkhani، Z Hosseini-Dastgerdi، M Sirousazar، High-density polyethylene/asphaltene composites: Thermal، mechanical and morphological properties،Polymers and Polymer Composites 29 (9)، 1528-1533، 2021.

8-A Maleki، Z Hosseini-Dastgerdi، A Rashidi، Effect of nanoparticle modified polyacrylamide on wax deposition، crystallization and flow behavior of light and heavy crude oils،Journal of Dispersion Science and Technology، 1-11، 2021.

9-SM Ghoreishi، ZH Dastgerdi، AA Dadkhah، Numerical analysis and optimization of oxygen separation from air via pressure swing adsorption،Chemical Product and Process Modeling 6 (1)، 2011.

10-A Zeinali، M Sirousazar، ZH Dastgerdi، F Kheiri، Gelatin/montmorillonite and gelatin/polyvinyl alcohol/montmorillonite bionanocomposite hydrogels: microstructural، swelling and drying properties،Journal of Macromolecular Science، Part B 59 (5)، 263-283، 2020.

11-Z Hosseini-Dastgerdi، S Jafarzadeh-Ghoushchi، Investigation of asphaltene precipitation using response surface methodology combined with artificial neural network،Journal of Chemical and Petroleum Engineering 53 (2)، 153-167، 2019.

12-SS Meshkat، A Rashidi، ZH Dastgerdi، MD Esrafili، Efficient DBT removal from diesel oil by CVD synthesized N-doped graphene as a nanoadsorbent: Equilibrium، kinetic and DFT study،Ecotoxicology and Environmental Safety 172، 89-96، 2019.

13-Zeinab Hosseini Dastgerdi، Seyyed Salar Meshkat، Soleyman Hosseinzadeh، Mehdi D Esrafili، Application of novel Fe3O4–polyaniline nanocomposites in asphaltene adsorptive removal: equilibrium، kinetic study and DFT calculations،Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials، 2019.

14-Z Hosseini-Dastgerdi، SAR Tabatabaei-Nejad، E Sahraei، H Nowroozi، Morphology and size distribution characterization of precipitated asphaltene from live oil during pressure depletion،Journal of Dispersion Science and Technology 36 (3)، 363-368، 2015.

15-ZH Dastgerdi، V Abkhiz، SS Meshkat، N Ghorbani، Preparation of novel magnetic grafted raft agent nanocomposite: Application in carmine dye adsorptive removal from waste water،Journal of Environmental Chemical Engineering 7 (3)، 103109، 2019.

16-Z Hosseini-Dastgerdi، SS Meshkat، An experimental and modeling study of asphaltene adsorption by carbon nanotubes from model oil solution،Journal of Petroleum Science and Engineering 174، 1053-1061، 2019.

17-ZH Dastgerdi، SS Meshkat، MD Esrafili، Enhanced adsorptive removal of Indigo carmine dye performance by functionalized carbon nanotubes based adsorbents from aqueous solution: equilibrium، kinetic، and DFT study،Journal of Nanostructure in Chemistry 9 (4)، 323-334، 2019.

18-Z. Hosseini-Dastgerdi،S.A.R. Tabatabaei-Nejad،E. Khodapanah،E. Sahraei، A comprehensive study on mechanism of formation and techniques to diagnose asphaltene structure molecular and aggregates: a review،Asia‐Pacific Journal of Chemical Engineering، 2015.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)


1-پگاه حبی، زینب حسینی دستگردی، مروري بر شيمي ملامين و كاربرد هاي ملامين در صنعت ،چهارمين كنفرانس بين المللي فناوري هاي جديد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، 1401.

2-محمدرضا هدایی، زینب حسینی دستگردی، علیرضا بهروزسرند، علی صمدی ، مروری بر فرآیندالکتروریسی و الیاف الکتروریسی شده در جذب آلودگی های نفتی،پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، 1401.

3-عباس شکری، زینب حسینی دستگردی، علیرضا بهروزسرند، بررسي آزمايشگاهي تاثير ويتامين E و ويتامين A palmitate بر پايدارسازي آسفالتين،هفتمين كنفرانس بين المللي شيمي و مهندسي شيمي ، 1399.

4-ساناز محمدنژاد ،فرشاد خیری، محمد سیروس آذر، زینب حسینی دستگردی، سنتز نانوخوشه هاي اكسيدمس/اكسيد روي برپايه فوم مس آب بند با استفاده از روش هاي هيدروترمال وآندايزينگ،چهارمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران، 1398.

5-لعیا صمدی،زینب حسینی دستگردی، آرش افغان، تغيير در نقطه‌ي شروع رسوب آسفالتين با استفاده از كامپوزيت كربن نيتريد/تيتانيوم دي اكسيد،هفدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، 1400.

6-رضا مرادخانی ، زینب حسینی دستگردی، محمد سیروس آذر، بررسی تاثیر درصد وزنی آسفاتین بر خواص کامپوزیت پلی اتیلن-آسفالتین،شاننزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، 1397.

7-زینب حسینی دستگردی، علی فلاحی نژاد شبنم ملایونسی، حذف آلاینده های گل حفاری با استفاده از نانوذرات،ششمین کنرانس بین المللی شیمی، پلیمر و مهندسی شیمی، 1396.

8-زینب حسینی دستگردی، سعید ملکیان، Morphology and structure of asphaltene aggregates at different temperature،The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition ، 2018.

9-زینب حسینی دستگردی، سعید ملکیان، The Effect of Temperature on Reversibility of Precipitated Asphaltene from Different Origin،The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition، 2018.

10-امین متقی-زینب حسینی دستگردی، شبیه سازی فرآیند جذب گاز کربن دی اکسید با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS ،چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی شیمی، 1396.

11-سیامک طراوت، زینب حسینی دستگردی، Microscopic structure of wax deposited from crude oil،4 th international conference on oil، gas and petrochemicals، 2017.

12-زینب حسینی دستگردی، محسن نبی نیا، مریم جعفری، مروری بر مطالعات تاثیر آسفالتین بر رسوب واکس،چهارمین کنگره بین المللی پیشرفت در شیمی، مهندسی شیمی و متالوژی، 1395.

13-زینب حسینی دستگردی، الهام ارونقی غفار(دانشجو، جذب آسفالتین توسط نانوذرات،چهارمین کنگره بین المللی پیشرفت در شیمی، مهندسی شیمی و متالوژی، 1395.

دروس تدریس شده (1)


1- انتقال حرارت پیشرفته- انتقال جرم پیشرفته- انتقال حرارت 1- انتقال حرارت 2-عملیات واحد 2- مهندسی نفت- فرایندهای پالایش- محاسبات عددی-طراحی دستگاه های انتقال جرم و حرارت- ریاضی در شیمی.