• سید سالار مشکوه

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

الف- مشخصات فردي:                                                                                                                                                                                

  نام و نام خانوادگي : سيد سالار مشكوه                                                                                                                             

آخرين مدرک تحصيلي: دکتری تخصصی مهندسي شيمي

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تهران      

*************************************************************************

                              Email :s.meshkat@che.uut.ac.ir

*************************************************************************

ب -سوابق تحصيلي:

1- مقطع کارشناسي :

      دانشگاه محل تحصيل: محقق اردبيلي      رشته تحصيلي: مهندسي شيمي

      گرايش : -                                          سال فراغت از تحصيل: بهمن ماه 1384

    حائز رتبه سوم در بين دانشجويان رشته مهندسي شيمي

2- مقطع کارشناسي ارشد :

      دانشگاه محل تحصيل: صنعتي اصفهان                        رشته تحصيلي: مهندسي شيمي

      گرايش : جداسازي فرآيند هاي شيميایی          سال فراغت از تحصيل: بهمن 1387

    - حائز رتبه سوم در بين دانشجويان رشته مهندسي شيمي

-عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1388 تا کنون

-دارای سه عدد ثبت اختراع با عناوین زیر:

1-سنتز نانو ذره معدنی دی سولفید تنگستن بروش مایسل معکوس59683- 13/4/88

2-سنتز نانو ذره معدنی دی سولفید تنگستن بروش راکتور لوله ای کوارتز-59003- 29/2/88

3-سنتز نانو ذره معدنی تری اکسید تنگستن بروش هیدرو ترمال 59864- 13/4/88

3 -مقطع دکتری :

      دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تهران                      رشته تحصيلي: مهندسي شيمي

      گرايش : جداسازي فرآيند هاي شيميایی          سال فراغت از تحصيل:مرداد 1397

ج- تجربيات دوران تحصيل:

1-پروژه کارشناسي:

بررسي انواع عايقهاي حرارتي و روشهاي جلوگيري از اتلاف انرژي در ساختمان

2- پروژه كارشناسي ارشد:

سنتز نانو ذره IF-WS2 براي بهبود كيفيت روغن موتور و روانسازها 

3-پروژه دکتری:

مرکاپتان زدایی از میعانات گازی با استفاده از جاذب های پایه گرافنی

 2- پروژه درس طرح و اقتصاد مهندسي:

عنوان: " شبيه سازي واحد تثبت ميعانات گازي "

3- دوره ي کار آموزي:

شركت پتروشيمي اروميه-  واحد فرآيندي

4- شرکت در گنگره ها و کارگاههاي آموزشي:

شركت در اولين همايش كاربردهاي نانو مواد در محيط زيست  به عنوان كميته اجرايي وعلمي

شرکت در گنگره هاي  مهندسي شيمي

شرکت در کارگاه اموزشی در کنفرانس ملی و بین المللی نانو

شرکت در کارگاه مقاله نویسی در کنفرانس نانو

**************************************************************

د- تجربیات کاری:

-عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه از سال 1388 تا کنون

دروس تدریس شده:

انتقال جرم

محاسبات عددی

کاربرد ریاضیات

زبان تخصصی

مقدمات مهندسی نفت

فرایندهای پالایش

فرایندهای پتروشیمی

محاسبات مهندسی پالایش

کارگاه نرم افزار مهندسی

انتقال حرارت پیشرفته

انتقال جرم پیشرفته

ریاضی مهندسی پیشرفته

 

- راه اندازی آزمایشکاه نفت

 

مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی ارومیه از تاریخ 15/10/97 تا 18/2/1401

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از 18/2/1401

عضو شورای مرز رشد پاارک علم و فناوری استانچ

عضو اتاق بازرگانی دانش بنیان ارومیه

 

طرحهای تحقیقاتی:

طراحی و نظارت بر احداث واحد تولید سوخت در بیرجند

سنتز نانو ذرات اکسید تنگستنی

بهینه سازی نحوه فرایند زلال ساز شنی شرکت تصفیه آب و فاضلاب خوی

***************************************************************************  

و)آشنايي با کامپيوتر :

    1- نرم افزارهاي کاربردي:

نرم افزار هاي مجموعه ي office   ( ms wordو ms excel و power point و ..).    ونرم افزارهاي کاربردي در محيط windows    .

2- نرم افزار هاي مرتبط با رشته :

نرم افزار شبيه ساز HYSYS    

نرم افزار شبيه ساز Aspen plus.

نرم افزار MATLAB.

Piping

مقالات  چاپ شده

Conference

1-      Synthesis of IF- WS2 Nanoparticles, 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2008 ,Tabriz,Iran,

2-      Synthesis of WO3 Nanoparticles, 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2008, Tabriz, Iran.

3-      facile method of synthesizing Mos2 nanoparticles, yazd, nanoscience conference, 2011

4-      synthesis of CaO nanoparticles via precipitation, yazd, nanoscience conference, 2011

5-      synthesis of WO3 nanoparticles via reverse micelle as acatalyst, 3th  International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2010 , shiraz, Iran,

6-      syntesis and charectrization of WO3 nanoparticles, 3th  International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2010 , shiraz, Iran.

7-      Facile synthesis of WS2 inorganic fullerene like nanomaterial from WS2 amorphous nanoparticle &ldquo 5th international symposium on advances in science and technology, mashhad, 2011, mahhad.

8-      synthesis of WO3 nanoparticles via reverse micelle, 6th  International Congress on chemical engineering, 2009,  kish island.

9-      synthesis of WO3 nanoparticles via precipitation, apmas, 2011, antalia, turkey.

10-  synthesis of cao nanoparticles, apmas, 2011, antalia, turkey.

11-  NEW METHOD OF CALCIUM OXIDE NANO POWDER SYNTHESIS IN ETHANOL, 3rd ufgsnm, university of Tehran, Nov. 2011

12-  STUDY GROTH OF GERMANIUM OXIDE NANO PARTICLES IN AOT RVERSED MICELLE, 3rd ufgsnm, university of Tehran, Nov. 2011

13-  SYNTHESIS AND GROWTH OF MoO3 NANOPARTICLE IN AOT REVERSED MICELLE, 3rd ufgsnm, university of Tehran, Nov. 2011

14-  The study of nano basic alumina as a catalyst, ISOC2012, zahedan.

15-  Preparation of Molybdenum  trioxide nanoparticles, ICOGPP, Jun 2012, Tehran

16-  The study of effect of nano basic Alumina as a catalyst in preparation of Semicarbazones, , ICOGPP, Jun 2012, Tehran

17-  Preparation of copper nanoparticle via reverse micelle method, Isfahan 1392.

18-  Facile synthesis of WS2 nanoparticles from WS2 amorphous particles, Isfahan 1392.

 حذف آلاینده وکاهش COD با استفاده از تخریب فنول موجود در پساب پتروشیمی توسط فوتوکاتالیست نانوکامپوزیتی برپایه کربن نیترید، هادی نیکزاد، علیرضا بهروز سرند، سید سالار مشکوه، دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400

جاذب&zwnjهای پایه پلی آنیلین در تصفیه پساب, دانیال سراجدین میرقاید ، سید سالار مشکوه ، آرش افغان، پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه سیستان بلوچستان 1401

ساخت نانو جاذب های پایه کربنی عاملدار جهت ذخیره سازی گاز طبیعی، مهدی حسن سلطانی، سید سالار مشکوه، آرش افغان، دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400

سنتزپلیمرپلی(2-هیدروکسی اتیل متاآکریلات) به صورت قالب مولکولی(MIP) برای رهایش دارو، میلاد طالبی،  سید سالار مشکوه، علیرضا بهروز سرند، سلیمان حسین زاده، دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400

بررسی و مطالعه تاثیرات نانو ذرات آلومینا در حذف مرکاپتان از جریان مایع نفتی، رعنا معمارزاده ارومیه، سید سالار مشکوه، شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه امیر کبیر تهران، 1397

 

Journal

 

1- If-WS2 nanoparticle size design and synthesis via chemiacal reduction &ndash Material Research Bulletin, Seyyed Salar Meshkat, Seyyed Mohammad Ghoreishi, Aliakbar Ddadkhah, 45(2010) 584-588.

2-Nanoparticles Synthesis of Tungsten,Disulfide via AOT-based Microemulsions- Seyyed Salar Meshkat, Seyyed Mohammad Ghoreishi,Mehran Ghiasi, Aliakbar Ddadkhah Material Research Bulletin- 47 (2012) 1438&ndash1441.

FACILE METHOD OF SYNTHESIZING MoS2 NANOPARTICLES, Journal of NanoStructure in Chemistry (JNSC), Vol. 2, Number 4, Winter 2012

CHARATERIZATION AND GROWTH OF MoO3 NANOPARTICLE IN AOT MICROEMULSION, Journal of NanoStructure in Chemistry (JNSC), Vol. 2, Number 3, Autumn 2011.

Investigation of the effects of alumina nanoparticles on spur gear surface roughness and hob tool wear in hobbing process, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2014) 71:1599&ndash1610.

Removal of mercaptan from natural gas condensate using N-doped carbon nanotube adsorbents: Kinetic and DFT study, SS Meshkat, A Rashidi, O Tavakoli, Journal of Natural Gas Science and Engineering 55,2018, 288-297

Adsorptive mercaptan removal of liquid phase using nanoporous graphene: Equilibrium, kinetic study and DFT calculations, MD Esafili Seyyed Salar Meshkat, Omid Tavakoli, Alimorad Rashidi, Ecotoxicology and Environmental Safety 165, 533-539

An experimental and modeling study of asphaltene adsorption by carbonnanotubes from model oil solution, Zeinab Hoseini Dastgerdi, Seyyed Salar Meshkat, Journal of Petroleum Science and Engineering 174 (2019) 1053&ndash1061.

Application of novel Fe3O4- polyaniline nanocomposites in asphaltene adsorptive removal: Equilibrium, Kinetic study & DFT Calculations, SS Meshkat, A Rashidi, ZH Dastgerdi, MD Esrafili, Ecotoxicology and Environmental Safety 172,2019, 89-96.

Efficient DBT removal from diesel oil by CVD synthesized N-doped graphene as a nanoadsrobent: equilibrium, kinetic and DFT study, Seyyed Salar Meshkata, Alimorad Rashidib, Zeinab Hoseini Dastgerdi, Mehdi D. Esrafili Ecotoxicology and Environmental Safety 172, 89-96, 2019.

Enhanced adsorptive removal of Indigo carmine dye performance by functionalized carbon nanotubes based adsorbents from aqueous solution: equilibrium, kinetic, and DFT study, ZH Dastgerdi, SS Meshkat, MD Esrafili, Journal of Nanostructure in Chemistry 9 (4), 323-334 2019.

10-Investigation of Carmine dye removal by green chitin nanowhiskers adsorbent, SS Meshkat, MN Nezhad, MR Bazmi, Emerg. Sci. J 3, 187-194 2019.

11-Preparation of novel magnetic grafted raft agent nanocomposite: Application in carmine dye adsorptive removal from waste water, ZH Dastgerdi, V Abkhiz, SS Meshkat, N Ghorbani, Journal of Environmental Chemical Engineering 7 (3), 103109 2019.

12-A three-dimensional numerical investigation of an induced-charge electrokinetic micromixer equipped with fully polarizable particle, M Raad, SS Meshkat, H Jalili, DA Fallah, Engineering Research Express 2 (2), 025001 2020.

13-Experimental and DFT insights into nitrogen and sulfur co-doped carbon nanotubes for effective desulfurization of liquid phases: Equilibrium & kinetic study, SS Meshkat, E Ghasemy, A Rashidi, O Tavakoli, M Esrafili, Frontiers of Environmental Science & Engineering 15 (5), 1-14 2021.

14-Investigation of asphaltene aggregate size: influence of Fe3O4 nanoparticles, asphaltene type, and flocculant, Z Hosseini-Dastgerdi, SS Meshkat, L Samadi, Chemical Papers 75 (5), 2023-2032 2021.

15- Investigation of an adsorptive indigo carmine dye removal via packed bed column: Experiments and Computational Fluid Dynamics simulation, Z Hoseini Dastgerdi, SS Meshkat, H Jalili, AUT Journal of Mechanical Engineering 4 (3), 315-330 2020.

16- High Content of Sulfur in Liquid Stream Removal via new Carbonous Nano Adsorbent: Equilibrium, Kinetic study, Seyyed Salar Meshkat, Zeinab Hosseini Dastgerdi, Vahid Abkhiz and Asieh Hagh Shenas, Pollution 2022, 8(2): 355-372.

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (18)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

پروژه های تحقیقاتی (1)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

پایان نامه ها (3)

دروس تدریس شده (1)

جوایز و افتخارات (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سید سالار مشکوه
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
        بیوگرافی کوتاه

الف- مشخصات فردي:                                                                                                                                                                                

  نام و نام خانوادگي : سيد سالار مشكوه                                                                                                                             

آخرين مدرک تحصيلي: دکتری تخصصی مهندسي شيمي

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تهران      

*************************************************************************

                              Email :s.meshkat@che.uut.ac.ir

*************************************************************************

ب -سوابق تحصيلي:

1- مقطع کارشناسي :

      دانشگاه محل تحصيل: محقق اردبيلي      رشته تحصيلي: مهندسي شيمي

      گرايش : -                                          سال فراغت از تحصيل: بهمن ماه 1384

    حائز رتبه سوم در بين دانشجويان رشته مهندسي شيمي

2- مقطع کارشناسي ارشد :

      دانشگاه محل تحصيل: صنعتي اصفهان                        رشته تحصيلي: مهندسي شيمي

      گرايش : جداسازي فرآيند هاي شيميایی          سال فراغت از تحصيل: بهمن 1387

    - حائز رتبه سوم در بين دانشجويان رشته مهندسي شيمي

-عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1388 تا کنون

-دارای سه عدد ثبت اختراع با عناوین زیر:

1-سنتز نانو ذره معدنی دی سولفید تنگستن بروش مایسل معکوس59683- 13/4/88

2-سنتز نانو ذره معدنی دی سولفید تنگستن بروش راکتور لوله ای کوارتز-59003- 29/2/88

3-سنتز نانو ذره معدنی تری اکسید تنگستن بروش هیدرو ترمال 59864- 13/4/88

3 -مقطع دکتری :

      دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تهران                      رشته تحصيلي: مهندسي شيمي

      گرايش : جداسازي فرآيند هاي شيميایی          سال فراغت از تحصيل:مرداد 1397

ج- تجربيات دوران تحصيل:

1-پروژه کارشناسي:

بررسي انواع عايقهاي حرارتي و روشهاي جلوگيري از اتلاف انرژي در ساختمان

2- پروژه كارشناسي ارشد:

سنتز نانو ذره IF-WS2 براي بهبود كيفيت روغن موتور و روانسازها 

3-پروژه دکتری:

مرکاپتان زدایی از میعانات گازی با استفاده از جاذب های پایه گرافنی

 2- پروژه درس طرح و اقتصاد مهندسي:

عنوان: " شبيه سازي واحد تثبت ميعانات گازي "

3- دوره ي کار آموزي:

شركت پتروشيمي اروميه-  واحد فرآيندي

4- شرکت در گنگره ها و کارگاههاي آموزشي:

شركت در اولين همايش كاربردهاي نانو مواد در محيط زيست  به عنوان كميته اجرايي وعلمي

شرکت در گنگره هاي  مهندسي شيمي

شرکت در کارگاه اموزشی در کنفرانس ملی و بین المللی نانو

شرکت در کارگاه مقاله نویسی در کنفرانس نانو

**************************************************************

د- تجربیات کاری:

-عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه از سال 1388 تا کنون

دروس تدریس شده:

انتقال جرم

محاسبات عددی

کاربرد ریاضیات

زبان تخصصی

مقدمات مهندسی نفت

فرایندهای پالایش

فرایندهای پتروشیمی

محاسبات مهندسی پالایش

کارگاه نرم افزار مهندسی

انتقال حرارت پیشرفته

انتقال جرم پیشرفته

ریاضی مهندسی پیشرفته

 

- راه اندازی آزمایشکاه نفت

 

مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی ارومیه از تاریخ 15/10/97 تا 18/2/1401

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از 18/2/1401

عضو شورای مرز رشد پاارک علم و فناوری استانچ

عضو اتاق بازرگانی دانش بنیان ارومیه

 

طرحهای تحقیقاتی:

طراحی و نظارت بر احداث واحد تولید سوخت در بیرجند

سنتز نانو ذرات اکسید تنگستنی

بهینه سازی نحوه فرایند زلال ساز شنی شرکت تصفیه آب و فاضلاب خوی

***************************************************************************  

و)آشنايي با کامپيوتر :

    1- نرم افزارهاي کاربردي:

نرم افزار هاي مجموعه ي office   ( ms wordو ms excel و power point و ..).    ونرم افزارهاي کاربردي در محيط windows    .

2- نرم افزار هاي مرتبط با رشته :

نرم افزار شبيه ساز HYSYS    

نرم افزار شبيه ساز Aspen plus.

نرم افزار MATLAB.

Piping

مقالات  چاپ شده

Conference

1-      Synthesis of IF- WS2 Nanoparticles, 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2008 ,Tabriz,Iran,

2-      Synthesis of WO3 Nanoparticles, 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2008, Tabriz, Iran.

3-      facile method of synthesizing Mos2 nanoparticles, yazd, nanoscience conference, 2011

4-      synthesis of CaO nanoparticles via precipitation, yazd, nanoscience conference, 2011

5-      synthesis of WO3 nanoparticles via reverse micelle as acatalyst, 3th  International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2010 , shiraz, Iran,

6-      syntesis and charectrization of WO3 nanoparticles, 3th  International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2010 , shiraz, Iran.

7-      Facile synthesis of WS2 inorganic fullerene like nanomaterial from WS2 amorphous nanoparticle &ldquo 5th international symposium on advances in science and technology, mashhad, 2011, mahhad.

8-      synthesis of WO3 nanoparticles via reverse micelle, 6th  International Congress on chemical engineering, 2009,  kish island.

9-      synthesis of WO3 nanoparticles via precipitation, apmas, 2011, antalia, turkey.

10-  synthesis of cao nanoparticles, apmas, 2011, antalia, turkey.

11-  NEW METHOD OF CALCIUM OXIDE NANO POWDER SYNTHESIS IN ETHANOL, 3rd ufgsnm, university of Tehran, Nov. 2011

12-  STUDY GROTH OF GERMANIUM OXIDE NANO PARTICLES IN AOT RVERSED MICELLE, 3rd ufgsnm, university of Tehran, Nov. 2011

13-  SYNTHESIS AND GROWTH OF MoO3 NANOPARTICLE IN AOT REVERSED MICELLE, 3rd ufgsnm, university of Tehran, Nov. 2011

14-  The study of nano basic alumina as a catalyst, ISOC2012, zahedan.

15-  Preparation of Molybdenum  trioxide nanoparticles, ICOGPP, Jun 2012, Tehran

16-  The study of effect of nano basic Alumina as a catalyst in preparation of Semicarbazones, , ICOGPP, Jun 2012, Tehran

17-  Preparation of copper nanoparticle via reverse micelle method, Isfahan 1392.

18-  Facile synthesis of WS2 nanoparticles from WS2 amorphous particles, Isfahan 1392.

 حذف آلاینده وکاهش COD با استفاده از تخریب فنول موجود در پساب پتروشیمی توسط فوتوکاتالیست نانوکامپوزیتی برپایه کربن نیترید، هادی نیکزاد، علیرضا بهروز سرند، سید سالار مشکوه، دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400

جاذب&zwnjهای پایه پلی آنیلین در تصفیه پساب, دانیال سراجدین میرقاید ، سید سالار مشکوه ، آرش افغان، پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه سیستان بلوچستان 1401

ساخت نانو جاذب های پایه کربنی عاملدار جهت ذخیره سازی گاز طبیعی، مهدی حسن سلطانی، سید سالار مشکوه، آرش افغان، دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400

سنتزپلیمرپلی(2-هیدروکسی اتیل متاآکریلات) به صورت قالب مولکولی(MIP) برای رهایش دارو، میلاد طالبی،  سید سالار مشکوه، علیرضا بهروز سرند، سلیمان حسین زاده، دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400

بررسی و مطالعه تاثیرات نانو ذرات آلومینا در حذف مرکاپتان از جریان مایع نفتی، رعنا معمارزاده ارومیه، سید سالار مشکوه، شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه امیر کبیر تهران، 1397

 

Journal

 

1- If-WS2 nanoparticle size design and synthesis via chemiacal reduction &ndash Material Research Bulletin, Seyyed Salar Meshkat, Seyyed Mohammad Ghoreishi, Aliakbar Ddadkhah, 45(2010) 584-588.

2-Nanoparticles Synthesis of Tungsten,Disulfide via AOT-based Microemulsions- Seyyed Salar Meshkat, Seyyed Mohammad Ghoreishi,Mehran Ghiasi, Aliakbar Ddadkhah Material Research Bulletin- 47 (2012) 1438&ndash1441.

FACILE METHOD OF SYNTHESIZING MoS2 NANOPARTICLES, Journal of NanoStructure in Chemistry (JNSC), Vol. 2, Number 4, Winter 2012

CHARATERIZATION AND GROWTH OF MoO3 NANOPARTICLE IN AOT MICROEMULSION, Journal of NanoStructure in Chemistry (JNSC), Vol. 2, Number 3, Autumn 2011.

Investigation of the effects of alumina nanoparticles on spur gear surface roughness and hob tool wear in hobbing process, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2014) 71:1599&ndash1610.

Removal of mercaptan from natural gas condensate using N-doped carbon nanotube adsorbents: Kinetic and DFT study, SS Meshkat, A Rashidi, O Tavakoli, Journal of Natural Gas Science and Engineering 55,2018, 288-297

Adsorptive mercaptan removal of liquid phase using nanoporous graphene: Equilibrium, kinetic study and DFT calculations, MD Esafili Seyyed Salar Meshkat, Omid Tavakoli, Alimorad Rashidi, Ecotoxicology and Environmental Safety 165, 533-539

An experimental and modeling study of asphaltene adsorption by carbonnanotubes from model oil solution, Zeinab Hoseini Dastgerdi, Seyyed Salar Meshkat, Journal of Petroleum Science and Engineering 174 (2019) 1053&ndash1061.

Application of novel Fe3O4- polyaniline nanocomposites in asphaltene adsorptive removal: Equilibrium, Kinetic study & DFT Calculations, SS Meshkat, A Rashidi, ZH Dastgerdi, MD Esrafili, Ecotoxicology and Environmental Safety 172,2019, 89-96.

Efficient DBT removal from diesel oil by CVD synthesized N-doped graphene as a nanoadsrobent: equilibrium, kinetic and DFT study, Seyyed Salar Meshkata, Alimorad Rashidib, Zeinab Hoseini Dastgerdi, Mehdi D. Esrafili Ecotoxicology and Environmental Safety 172, 89-96, 2019.

Enhanced adsorptive removal of Indigo carmine dye performance by functionalized carbon nanotubes based adsorbents from aqueous solution: equilibrium, kinetic, and DFT study, ZH Dastgerdi, SS Meshkat, MD Esrafili, Journal of Nanostructure in Chemistry 9 (4), 323-334 2019.

10-Investigation of Carmine dye removal by green chitin nanowhiskers adsorbent, SS Meshkat, MN Nezhad, MR Bazmi, Emerg. Sci. J 3, 187-194 2019.

11-Preparation of novel magnetic grafted raft agent nanocomposite: Application in carmine dye adsorptive removal from waste water, ZH Dastgerdi, V Abkhiz, SS Meshkat, N Ghorbani, Journal of Environmental Chemical Engineering 7 (3), 103109 2019.

12-A three-dimensional numerical investigation of an induced-charge electrokinetic micromixer equipped with fully polarizable particle, M Raad, SS Meshkat, H Jalili, DA Fallah, Engineering Research Express 2 (2), 025001 2020.

13-Experimental and DFT insights into nitrogen and sulfur co-doped carbon nanotubes for effective desulfurization of liquid phases: Equilibrium & kinetic study, SS Meshkat, E Ghasemy, A Rashidi, O Tavakoli, M Esrafili, Frontiers of Environmental Science & Engineering 15 (5), 1-14 2021.

14-Investigation of asphaltene aggregate size: influence of Fe3O4 nanoparticles, asphaltene type, and flocculant, Z Hosseini-Dastgerdi, SS Meshkat, L Samadi, Chemical Papers 75 (5), 2023-2032 2021.

15- Investigation of an adsorptive indigo carmine dye removal via packed bed column: Experiments and Computational Fluid Dynamics simulation, Z Hoseini Dastgerdi, SS Meshkat, H Jalili, AUT Journal of Mechanical Engineering 4 (3), 315-330 2020.

16- High Content of Sulfur in Liquid Stream Removal via new Carbonous Nano Adsorbent: Equilibrium, Kinetic study, Seyyed Salar Meshkat, Zeinab Hosseini Dastgerdi, Vahid Abkhiz and Asieh Hagh Shenas, Pollution 2022, 8(2): 355-372.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری مهندسی شیمی،دانشگاه تهران، 1397.

2- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان، 1387.

3- کارشناسی مهندسی شیمی،دانشگاه محقق اردبیلی، 1384.

مقالات ژورنال (18)


1-Seyyed Salar Meshkat، Zeinab Hosseini Dastgerdi، Vahid Abkhiz and Asieh Hagh Shenas، High Content of Sulfur in Liquid Stream Removal via new Carbonous Nano Adsorbent: Equilibrium، Kinetic study،Pollution، 2022.

2-Z Hoseini Dastgerdi، SS Meshkat، H Jalili، Investigation of an adsorptive indigo carmine dye removal via packed bed column: Experiments and Computational Fluid Dynamics simulation، ، ،AUT Journal of Mechanical Engineering، 2020.

3-ZH Dastgerdi، V Abkhiz، SS Meshkat، N Ghorbani، Preparation of novel magnetic grafted raft agent nanocomposite: Application in carmine dye adsorptive removal from waste water، ، ،Journal of Environmental Chemical Engineering ، 2019.

4-SS Meshkat، MN Nezhad، MR Bazmi، Investigation of Carmine dye removal by green chitin nanowhiskers adsorbent، ، ،Emerg. Sci. J ، 2019.

5-ZH Dastgerdi، SS Meshkat، MD Esrafili، Enhanced adsorptive removal of Indigo carmine dye performance by functionalized carbon nanotubes based adsorbents from aqueous solution: equilibrium، kinetic، and DFT study.،ournal of Nanostructure in Chemistry ، 2019.

6-Seyyed Salar Meshkata،⁎Alimorad Rashidib، Zeinab Hoseini Dastgerdi، Mehdi D. Esrafili ، Efficient DBT removal from diesel oil by CVD synthesized N-doped graphene as a nanoadsrobent: equilibrium، kinetic and DFT study، ،Ecotoxicology and Environmental Safety ، 2019.

7-Seyyed Salar Meshkat، Zeinab Hoseini Dastgerdi، An experimental and modeling study of asphaltene adsorption by carbonnanotubes from model oil solution،،،Journal of Petroleum Science and Engineering ، 2019.

8-MD Esafili Seyyed Salar Meshkat، Omid Tavakoli، Alimorad Rashidi،، Adsorptive mercaptan removal of liquid phase using nanoporous graphene: Equilibrium، kinetic study and DFT calculations، ،Ecotoxicology and Environmental Safety، 2018.

9-SS Meshkat، A Rashidi، O Tavakoli، Removal of mercaptan from natural gas condensate using N-doped carbon nanotube adsorbents: Kinetic and DFT study، ، ،Journal of Natural Gas Science and Engineering ، 2018.

10-Seyyed Salar Meshkat، Seyyed Mohammad Ghoreishi،Mehran Ghiasi، Aliakbar Ddadkhah ، Nanoparticles Synthesis of Tungsten،Disulfide via AOT-based Microemulsions،Material Research Bulletin- .، 2012.

11-Seyyed Salar Meshkat، Seyyed Mohammad Ghoreishi،Mehran Ghiasi، Aliakbar Ddadkhah ، Nanoparticles Synthesis of Tungsten،Disulfide via AOT-based Microemulsions،Material Research Bulletin- .، 2012.

12-Seyyed Salar Meshkat، Seyyed Mohammad Ghoreishi،Mehran Ghiasi، Aliakbar Ddadkhah، Nanoparticles Synthesis of Tungsten،Disulfide via AOT-based Microemulsions،Material Research Bulletin- ، 2012.

13-Seyyed Salar Meshkat، Seyyed Mohammad Ghoreishi، Aliakbar Ddadkhah، If-WS2 nanoparticle size design and synthesis via chemiacal reduction ،Material Research Bulletin، 2010.

14-.

15- Application of Alumina/Graphene Nanocomposite to Enhance the Surface Quality of Al7175-T74 Specimens ،aut journal of mechanical engineering .

16- Investigation of an adsorptive indigo carmine dye removal via packed bed column: Experiments and CFD simulation ،aut journal of mechanical engineering .

17- Investigation of Asphaltene Aggregate Size: Influence of Fe3O4 nanoparticles، Asphaltene Type، and Flocculant ،chemical papers، 2020.

18- Experimental and DFT insights into nitrogen and sulfur co-doped carbon nanotubes for effective desulfurization of liquid phase: kinetic and isotherm study،Frontiers of Environmental Science & Engineering ، 2020.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)


1-هادی نیکزاد، علیرضا بهروز سرند، سید سالار مشکوه، حذف آلاینده وکاهش COD با استفاده از تخریب فنول موجود در پساب پتروشیمی توسط فوتوکاتالیست نانوکامپوزیتی برپایه کربن نیترید،،،دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400 ، 1400.

2-دانیال سراجدین میرقاید ، سید سالار مشکوه ، آرش افغان، جاذب‌های پایه پلی آنیلین در تصفیه پساب، ، پ،نجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه سیستان بلوچستان 1401، 1401.

3-مهدی حسن سلطانی، سید سالار مشکوه، آرش افغان، ساخت نانو جاذب های پایه کربنی عاملدار جهت ذخیره سازی گاز طبیعی، ، ،دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400، 1400.

4-میلاد طالبی، سید سالار مشکوه، علیرضا بهروز سرند، سلیمان حسین زاده،، سنتزپلیمرپلی(2-هیدروکسی اتیل متاآکریلات) به صورت قالب مولکولی(MIP) برای رهایش دارو، ،دومین کنفرانس ملی مواد نوین، دانشگاه یزد،1400 ، 1400.

5-رعنا معمارزاده ارومیه، سید سالار مشکوه،، 23- بررسی و مطالعه تاثیرات نانو ذرات آلومینا در حذف مرکاپتان از جریان مایع نفتی، ،شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه امیر کبیر تهران، 1397، 1397.

پروژه های تحقیقاتی (1)


1- ساخت نانو جاذب های پای کربنی عاملدار جهت ذخیره سازی گاز طبیعی،شرکت گاز استان آذربایجانغربی، 1400.

اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)


1- سنتز نانو ذره معدنی تری اکسید تنگستن بروش هیدرو ترمال ، 1388.

2- سنتز نانو ذره معدنی دی سولفید تنگستن بروش راکتور لوله ای کوارتز، 1388.

3- سنتز نانو ذره معدنی دی سولفید تنگستن بروش مایسل معکوس، 1388.

پایان نامه ها (3)


1-میلاد طالبی سلیم کندی، ساخت پلیمر¬های قالب مولکولی(MIP)مورد استفاده برای رهایش دارو و بررسی شرایط سنتزی برای بهبود عملکرد آن¬ها،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1401.

2-مهدی حسن سلطانی، ساخت نانو جاذب های پای کربنی عاملدار جهت ذخیره سازی گاز طبیعی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400.

3-هادی نیکزاد، سنتز نانوکامپوزیت کربن نیترید- گرافن مورد استفاده در کاهش فوتوکاتلیستی COD پساب صنایع پتروشیمی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400.

دروس تدریس شده (1)


1- انتقال جرم- انتقال جرم پیشرفته- ریاضی مهندسی پیشرفته- تصفیه آب و فاضلاب- ترمودینامیک مهندسی شیمی- کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی.

جوایز و افتخارات (1)


1- عضو بنیاد نخبگان ملی کشور.