• سید سالار مشکوه

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (5)

پروژه های تحقیقاتی (1)

دروس تدریس شده (1)

جوایز و افتخارات (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سید سالار مشکوه
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری مهندسی شیمی،دانشگاه تهران، 1397.

2- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان، 1387.

3- کارشناسی مهندسی شیمی،دانشگاه محقق اردبیلی، 1384.

مقالات ژورنال (5)


1-.

2- Application of Alumina/Graphene Nanocomposite to Enhance the Surface Quality of Al7175-T74 Specimens ،aut journal of mechanical engineering .

3- Investigation of an adsorptive indigo carmine dye removal via packed bed column: Experiments and CFD simulation ،aut journal of mechanical engineering .

4- Investigation of Asphaltene Aggregate Size: Influence of Fe3O4 nanoparticles، Asphaltene Type، and Flocculant ،chemical papers، 2020.

5- Experimental and DFT insights into nitrogen and sulfur co-doped carbon nanotubes for effective desulfurization of liquid phase: kinetic and isotherm study،Frontiers of Environmental Science & Engineering ، 2020.

پروژه های تحقیقاتی (1)


1- ذخیره گاز خانگی طراحی و فرایند پالایشگاه بنزینی تولید بنزین یورو 6.

دروس تدریس شده (1)


1- انتقال جرم- انتقال جرم پیشرفته- ریاضی مهندسی پیشرفته- تصفیه آب و فاضلاب- ترمودینامیک مهندسی شیمی- کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی.

جوایز و افتخارات (1)


1- عضو بنیاد نخبگان ملی کشور.