• رضا میکائیل

  • دانشیار
  • گروه مهندسی معدن
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

رضا ميكائيل

دکتری استخراج معدن

پست الکترونیک: reza.mikaeil@gmail.com

كارشناسي: مهندسي استخراج معدن از دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتي سهند 1382

كارشناسي ارشد: مهندسي استخراج معدن از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود ـ 1386

دکتری: مهندسی استخراج معدن از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود ـ 1390

عناوین پژوهشی و تجربيات

انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1383 تا 1388

انتخاب به عنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1385، 1387 و 1388

پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی سال 1396

عضو سازمان نظام مهندسي استان آذربایجان غربی و مازندران از سال 1383

عضو بنياد ملي نخبگان ايران

برگزاري دوره آموزشي مباني معدنكاري، شناخت مهندسي سنگ&rlmهاي ساختماني در سازمان صنايع و معادن استان سمنان و گلستان

عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه از سال 1390

عضو کمیته حمایت و نظارت فعالیت&rlmهای انجمن&rlmهای علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه

ثبت اختراع با عنوان "پوشش هاي DLC ، تكنيكي براي افزايش عمر و عملكرد ابزار هاي برش سنگ و سرمته هاي حفاري"

طرح&rlmهای پژوهشی

اجراي طرح پژوهشي در دانشگاه صنعتي شاهرود با عنوان "تهيه نرم افزار جامع و كاربردي در زمينه تصميم گيريهاي چند معياره" با مديريت (مجري طرح) دكتر محمد عطايي و همکاری مهندس هاشم شاهسونی (1388).

اجراي طرح پژوهشي در دانشگاه صنعتي شاهرود با عنوان "بررسي تأثير بافت بر مشخصات مهندسي سنگ&rlmها" با مديريت (مجري طرح) دكتر محمد عطايي و همکاری مهندس هادی حسینی (اتمام طرح در سال 1388).

اجراي طرح پژوهشي در دانشگاه صنعتي شاهرود با عنوان "ارائه سیستم طبقه بندی فازی به منظور ارزیابی قابلیت حفاری سنگ ها" با مديريت (مجري طرح) دكتر رضا خالو کاکایی و همکاری دکتر محمد عطایی و مهندس هادی حسینی (اتمام طرح در سال 1388).

مجری طرح پژوهشي در دانشگاه صنعتي ارومیه با عنوان "بررسي و پیش بینی قابلیت برش سنگ&rlmهای ساختمانی" (اتمام طرح در سال 1391).

اجرای طرح پژوهشي با عنوان "پوشش هاي DLC ، تكنيكي براي افزايش عمر و عملكرد ابزار هاي برش سنگ و سرمته هاي حفاري"

اجراي طرح پژوهشي در دانشگاه بیرجند با عنوان "پیش بینی انرژی مصرفی دستگاه برش در فرایند برش سنگ های ساختمانی" با مديريت (مجري طرح) دكتر احمد آریافر (اتمام طرح در سال 1395).

                                              مقالات ارائه شده در كنفرانس&rlmهاي معتبر

1-       دولتي فرامرز، شفايي سيد ضيا الدين، مرادزاده علي، خالوکاکايي رضا، ميکائيل رضا. 1385. استفاده از مدل سازي رياضي براي تخمين مشکلات ناشي از نشست خاک در معادن سطحي نواري. مجموعه مقالات ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران.

2-        عطايي محمد، فردوسي بهنام، ميکائيل رضا. 1385. نقش عمليات تزريق در کاهش نشست حاصل از حفر تونلهاي بزرگ. مجموعه مقالات ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران.

3-       ميرزايي حسين، ترابي سيدرحمان، ميکائيل رضا. 1385. پيش بيني نشست ناشي از استخراج لايه شيب دار معدن زغال سنگ طزره با استفاده از روش­هاي عددي و تجربي. مجموعه مقالات ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران.

4-       ميکائيل رضا، روکي رضا، آريافر احمد. 1385. روش تخميني براي تعيين فاصله استقرار مجدد فشار پوششي و برآورد ميزان نشست در سطح در استخراج با روش جبهه كار طولاني. همايش زمين&zwnjشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

5-       سرشکي فرهنگ، سالمي اکبر، ميکائيل رضا. 1385. انرژي هسته اي، انفجار، معدن؟ اولين سمينار تخصصي معدن، دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان.

6-       روکي رضا، ميکائيل رضا، آريافر احمد، درميشي عليرضا. 1385 ارزيابي اقتصادي معدن سنگ چيني کشکک و تحليل ريسک آن با استفاده از نرم افزار @Risk. همايش زمين&zwnjشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

7-       فردوسي بهنام، عطايي محمد، ميکائيل رضا. 1386. تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه آهن کوهين محور قزوين &ndash رشت. سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران.

8-        ميرزايي حسين، عطايي محمد، ميکائيل رضا. 1386. تهيه برنامه کامپيوتري تحليل ديناميکي سازه هاي زيرزميني. سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران.

9-       فردوسي بهنام، عطايي محمد، ميکائيل رضا. 1386. مدل سازي عددي فشار آب جمع شده در پشت پوشش نهايي در تونل&zwnjها (مطالعه موردي تونل راه آهن کوهين). سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران.

10-   ميکائيل رضا، فردوسي بهنام، عطايي محمد، اميري رضا. 1386. تحليل ديناميکی تونل­های غير دايروی با استفاده از روش­های نيمه تحليلی: مطالعه موردی تونل راه آهن کوهين محور قزوين- رشت. پنجمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.

11-   عطايي محمد، نيري نيما، ميکائيل رضا. 1386. تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني.

12-   ميکائيل رضا، فردوسي بهنام، عطايي محمد، زارع نقدهي مسعود. 1386. تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه تونل راه آهن کوهین محور قزوین &ndash رشت. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني.

13-   آريافر احمد، دولتي فرامرز، ميکائيل رضا. 1385 تاثير فعاليت&zwnjهاي معدني بر محيط زيست و راه&zwnjهاي کم کردن اثرات آن&zwnjها، با ارائة مواردي از معدن مس قلعه زري بيرجند. مجموعه مقالات پنجمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي اصفهان.

14-   زارع نقدهي مسعود، ترابي سيد رحمان، ميکائيل رضا. 1386. مقايسة روش&zwnjهاي تعيين بعد فرکتال براي آناليز ناهمواري&zwnjهاي سطوح سنگي و ضريب زبري سطح درزه. پنجمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.

15-   زارع نقدهي مسعود، ترابي سيد رحمان، جديري بهشاد، ميکائيل رضا. 1386. بررسي تاثير گسل&zwnjها و شکستگي&zwnjها بر تنش&zwnjهاي برجاي زمين با استفاده از روش عددي المان. پنجمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.

16-   عطايي محمد، ميکائيل رضا. 1386. انتخاب محل مناسب براي احداث کارخانه آلومينا- سيمان با روش VIKOR. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني.

17-   اميري رضا، عطايي محمد، خالو كاكائي رضا، ميکائيل رضا. 1386.  تخمین ذخیره کانسار مس سونگون با استفاده از نرم افزار DATAMINE و روش شبکه عصبی مصنوعی. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني.

18-   عليرضا جعفري، ميکائيل رضا، رضا خالو كاكائي. 1387. بررسي اثرات زيست&rlmمحيطي معادن شن و ماسه استان مازندران با كمك سامانه&rlmهاي اطلاعات جغرافيايي. مجموعه مقالات هشتمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران.

19-   ميکائيل رضا، مسعود زارع نقدهي، سيد محمد اسماعيل جلالي و فرهنگ سرشكي. 1388. آناليز حساسيت پارامترهاي موثر در نرخ پيشروي ماشين&rlmهاي تونل&rlmزني تمام &rlmمقطع (TBM)- مطالعه موردي: تونل انتقال آب قمرود. هشتمين كنفرانس تونل، دانشگاه تربيت&zwnjمدرس&ndash تهران.

20-   عليرضا خانی، ميکائيل رضا، لهراسب فرامرزی. 1388. تعيين حداكثر گام پيشروي مجاز در تونل راه آهن كوهين محور قزوين- رشت  با استفاده از روش همگرائي و همجواري. هشتمين كنفرانس تونل، دانشگاه تربيت&zwnj مدرس&ndash تهران.

21-   شاهسوني هاشم، ميكائيل رضا، مرادزاده علي، عطايي محمد. 1388. محاسبه زمان تکمیل پروژه در شبکه هاي پرت احتمالی بااستفاده از شبیه سازي مونت کارلو. اولين كنفرانس بين المللي مديريت اجرايي.

22-   ميکائيل رضا، عطايي محمد، حسيني سيد هادي. 1388. تأثیر مشخصات بافتی بر مقاومت فشاری تک&zwnjمحوری سنگ&zwnjها. ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.

23-   حسيني علي اكبر، عطايي محمد، رضا ميكائيل و اكبر سالمي. 1388. بررسي و تحليل حوادث معدني در شركت زغالسنگ البرز شرقي. سومين كنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

24-   گلسا صادق اسلام، رضا میکائیل و صالح قادرنژاد، بررسی ارتباط میان پارامترهای مقاومتی سنگ و شدت جریان مصرفی در فرایند برش سنگ&rlmهای ساختمانی. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، 1392.

25-   صالح قادرنژاد، رضا ميکائيل، هادي حسيني، محمد عطايی و گلسا صادق اسلام. بررسي ارتباط ميان نرخ حفاري با شاخص&rlmهاي تردي. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، 1392.

26-   مهرداد رحیمی، کاظم سیدعلیلو، بهنام شکار و رضا میکائیل. اکتشاف اندیس&rlmهای معدنی پلی&rlmمتال در منطقه قلندر آذربایجان شرقی با استفاده از روش مغناطیس سنجی. پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.

27-    گلسا صادق اسلام رضا میکائیل سینا شفیعی حق شناس اندیشه علیمرادی، پیش بینی نواحی مخاطره انگیز زمین شناسی در تونل&rlmزنی با استفاده از روش TSP و خوشه بندی فازی، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، 1393.

28-    جبار گلاوژ، صالح قادرنژاد، رضا میکائیل، ارائه یک سیستم طبقه­بندی فازی برای ارزیابی قابلیت حفاری سنگ­ها، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، 1393.

29-    زهیر صداقتی؛ امیر جعفرپور؛ احمدرضا حقیقی، رضا میکائیل، پیش&zwnjبینی عملکرد ماشین&zwnjهای حفاری تمام مقطع توسط &zwnjسیستم طبقه&zwnjبندی فازی در مسیر تونل (مطالعه موردی تونل کویینز)، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، 1393.

30-    مهدی چراغی، زهیر صداقتی، رضا میکائیل، ارزیابی ریسک ناحیه های خرد شده در پروژه های تونل سازی مکانیزه با استفاده از روش ماتریس ریسک فازی (مورد مطالعاتی: قطعه دوم تونل امام زاده هاشم ع)، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، 1394. 

31-   رضا میکائیل، محمد جوانشیر گیو و سینا شفیعی حق شناس، خوشه بندی قابلیت تخریب سقف معادن زغالی با استفاده از الگوریتم SOM. سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران، 1395.

32-    مسعود اخیانی، فرهنگ سرشکی، رضا میکائیل، محمد تاجی. بررسی و ارائه مدل­های آماری به منظور پیش­بینی میزان سایندگی سنگ­های ساختمانی سخت. ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران. 1395.

33-   F. Doulati Ardejani, R.N. Singh, M. Ataei, R. Mikaeil, 2007. Prediction of Groundwater Inflow into Underground Mines using Analytical and Numerical Models. International Conference on Coal Science and Technology.

34-   M. Ataei, R. Mikaeil, 2007. THE ESTIMATION OF OPTIMUM RATE OF POSSIBLE ROUTES FOR TRANSPORTATION SYSTEM IN CHADOR-MALU IRON ORE MINE. Proceedings of the 7th International Scientific Conference SGEM. Bulgaria.

35-   R. Mikaeil, S. H. Hoseinie, M. Ataei, 2008. ABRASIVITY AND SAWABILITY PREDICTION OF KHALKHAL AND AZARSHAHR TRAVERTIN MINES, IRAN. Proceedings of the 8th International Scientific Conference SGEM. Bulgaria.

36-   R. Mikaeil, Omid Frough, Reza KhaloKakaie, Mohammad Ataei, Prediction of TBM Penetration Rate with Generalized Regression Neural Network in Hard Rock Condition, 8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz , 2009.

37-   H. Mirzaei, R. Mikaeil, S. Balideh, A. Salemi. Stability analysis of underground structures using the element &ndash free galerkin method. 2nd international conference on computational methods in tunneling, 9-11 september 2009, 1053-1060.

38-   R. Yousefi, R. Mikaeil, M. Ataei, 2010. Study of Factors Affecting on the Sawability of the Ornamental Stone. Proceedings of the 8th International Scientific Conference SGEM. Bulgaria.

39-   M. Ataie1, R. Mikaeil, S. H. Hoseinie, R. Yousefi. Correlation of Cutting Rate with Abrasivity Parameters of Ornamental Stones, MERSEM-07 International Marble and Natural Stone Congress, Afyonkarahisar, Turkey, 14-15 October 2010.

40-   G. Sadegheslam, R. Mikaeil, S. Ghadernejad and M. Ataei. Cost Model and Sensitivity Analysis of Sawing Process at a Carbonate Rock Plant. The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering (ICME2013).

41-   S.N. Almasi, R. Bagherpour, R. Mikaeil, A. Khademian, Influence of Cutting Wire Tension on Travertine Cutting Rate, 24th international mining congress and exhibition of turky, pp 1096-1102, 2015.

42-   R. Mikaeil, M. Yousefi Rad, S. Shaffiee Haghshenas, M. Zare Naghadehi. (2016). Risk Management of a Mechanized Tunneling Project through Assessment of Geological Units Using an Evolutionary Method. Second International Conference in New Research on Civil, Architectural & Urbon management.

43-    R. Mikaeil, S. Shaffiee Haghshenas, M. Ataei, S. Shaffiee Haghshenas, A. Shafiee Haghshenas, (2017). The Application of Multivariate Regression Analysis to Predict the Performance of Diamond Wire Saw. 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey.

44-    S. Shaffiee Haghshenas, Y. Ozcelik, S. Shaffiee Haghshenas, R. Mikaeil, P. Moghadam Sirati, (2017). Ranking and Assessment of Tunneling Projects Risks Using Fuzzy MCDM (Case Study: Toyserkan Doolayi Tunnel). 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey.

                                                                               مقالات علمی و پژوهشي

1-       ميکائيل رضا، دولتي ارده جاني فرامرز. 1387. پيش بينی ميزان نفوذ آب به داخل تونل با استفاده از مدل&rlmسازی عددی اجزاء محدود. مجله بين&zwnjالمللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران، جلد 19، شماره 9، صفحه 75-83.

2-       احمد آریافر، رضا ميكائيل و محمد عطايي. انتخاب روش مناسب استخراج سنگ های ساختمانی با استفاده از شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS. فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 3، صفحه 162-169، سال 1389.

3-       سيد مهدي حسينی، رضا ميكائيل، سيدعلي اكبر حسيني و محمد عطايي. ارائه يك انديس جديد به منظور ارزيابي قابليت مكانيزاسيون لايه هاي زغالي معدن زغال سنگ طزره. فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 1، صفحه 19-25، سال 1391.

4-        رضا ميكائيل. پیش بینی عملکرد سیم برش&rlmهای الماسه در فرآیند برش سنگ&rlmهای ساختمانی کربناته. مجله تکنولوژی بهره برداری از منابع طبیعی، شماره 1، صفحه 10-17، سال 1391.

5-       مجتبی محمدنژاد، سید محمد اسماعیل جلالی، احمد رمضان&rlmزاده و رضا ميكائيل. تحلیل عددی اثر تغییر خصوصیات سنگ بر چگونگی انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط&rlmهای سنگی چینه&rlmای. مجله تکنولوژی بهره برداری از منابع طبیعی، شماره 1، صفحه 37-46، سال 1391.

6-       میکائیل رضا، عطایی محمد، یوسفی. پیش بینی قابلیت برش سنگ های ساختمانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، نشریه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت معلم، جلد چارم، شماره 2، پائیز زمستان 89، صفحات 1031-1058.

7-       خالو کاکائی رضا، عطایی محمد، حسینی هادی، میکائیل رضا. توسعه یک سیستم طبقه بندی فازی برای پیش بینی سرعت حفاری در معادن، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، دوره هفتم، شماره شانزدهم، سال 1391، صفحات 89-99.

8-       میکائیل رضا، عطایی محمد، یوسفی. ارائه رابطه های آماری برای پیش بینی قابلیت برش دیسکی سنگ های ساختمانی، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، دوره هفتم شماره چهاردهم، سال 1391، صفحه 31 تا 40.

9-       صالح قادرنژاد، علی صفدریان، رضا میکائیل. محاسبه شعاع بهینه تزریق در تونل&zwnj کوهین به&zwnjمنظور بهبود خصوصیات ژئومکانیکی زمین با استفاده از روش تصمیم&zwnjگیری چندمعیاره. مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی، 1395.

10-   رضا میکائیل، امیر جعفرپور، علی حبوبه. تحلیل ریسک ایمنی معادن سنگ&zwnjهای ابعادی در استخراج با سیم برش الماسه به روش FMEA  (مطالعه موردی: معادن مرمریت بادکی قره&zwnjضیاءالدین). مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی، 1395.

11-   محمد عطایی، رضا میکائیل، هادی حسینی. اصلاح شاخص سایش شیمازک به منظور بهبود کاربردهای آن در مهندسی سنگ. نشریه زمین شناسی. 1395. 

12-   عزالدین بخت آور، رضا میکائیل، محمد صفوی. ارزیابی ریسک لرزش زمین ناشی از لرزش آتشباری با استفاده از رویکرد توسعه یافته FMEA در شرایط عدم قطعیت. نشریه علمی و پژوهشی مکانیک سنگ ایران. 1395، دوره 1 شماره 1، صفحه 63 تا 73.

13-   رضا میکائیل، محمد عطایی، پیمان جعفر شیرزاد؛ احسان جعفرنژاد قراحسنلو؛ یاور جلیلی کشتیان. توسعه مدل اقتصادی جدید به منظور ارزیابی هزینه&rlmها در فرآیند برش سنگ&zwnjهای کربناته. نشریه علمی و پژوهشی مکانیک سنگ ایران. 1395، دوره 1 شماره 2، صفحه 13 تا 20.

14-   رضا میکائیل، محمد عطایی، محمد جوانشیر، صالح قادرنژاد و امیر جعفر پور. توسعه یک سیستم طبقه&zwnjبندی فازی به منظور ارزیابی کیفیت سقف معادن زغالی (مطالعه موردی: معادن زغال&zwnjسنگ حوضه البرز شرقی). روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن. 1395.

15-    رضا میکائیل، احسان جعفرنژاد، احمد آریافر. ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه های تونلزنی با روش FDAHP-PROMETHEE. مجله مهندسی عمران و محیط زیست. 1395.

16-    اکبر اسمعیل زاده، رضا میکائیل. مدلسازی سه بعدی و هندسی ناپیوستگی ها و شناسایی بلوک های سنگی ایجاد شده در توده سنگ درزه دار. نشریه زمین شناسی مهندسی. 1396.

17-   رضا میکائیل, عرفان شافعی, & سعید حسنی. (2020). تحلیل ریسک دینامیکی تونل&zwnjهای بزرگ مقطع با استفاده از روش&zwnj ماتریس احتمال&ndashاثر (مورد مطالعاتی: تونل راه&zwnjآهن کوهین محور قزوین-رشت). نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ ایران, 1(4), 35-49.&lrm

18-   میکائیل, عطایی, محمد, سبزی, وحید, & جعفرپور. (2019). پیش&zwnjبینی برق دستگاه برش اره برای سنگ ساختمانی با روش فازی چندمتغیره. نشریه علمی مهندسی منابع معدنی.&lrm

19-   میکائیل, ر., شفیعی حق شناس, س., & عطائی, م. (2019). طبقه بندی سنگ&rlm های ساختمانی از دیدگاه قابلیت برش با استفاده از روش خوشه بندی فازی . روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن, (مقالات آماده انتشار).&lrm

20-   میکائیل, ر., عطایی, م., جوانشیر گیو, م., قادرنژاد, ص., & جعفرپور, ا. (2019). توسعه یک سیستم طبقه&zwnjبندی فازی به منظور ارزیابی کیفیت سقف معادن زغالی (مطالعه موردی: معادن زغالسنگ حوضه البرز شرقی)روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن, 9(20), 1-13.&lrm

21-   صداقتی, زهیر, میکائیل, بخت آور, عزالدین, & محمدنژاد. (2019). تحلیل فازی و مدیریت ریسک هجوم آب زیرزمینی در تونل راه امام&zwnjزاده هاشم (ع) با رویکرد تحلیل عددی و FMEA در شرایط عدم قطعیت. روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن, 9(19), 1-16.&lrm

 

22-   R. Mikaeil, B. Ferdowsi, M. Ataei, F. Hassani, 2008. Comparison of Penzien and Wang analytical methods with the finite difference numerical method in seismic analyses of the Qazvin-Rasht (Kuhin) tunnel. CIM Bulletin Vol. 101, N° 1108.

23-   S. A. A Hosseini, M. Mohammad nejad, S. M Hoseini, R. Mikaeil, A. Tolooiyan. Numerical and Analytical Investigation of Ground Surface Settlement Due to Subway Excavation. Geosciences 2012, 2(6): 185-191.

24-    A. Aryafar and R. Mikaeil, Estimation of the Ampere Consumption of Dimension Stone Sawing Machine Using the Artificial Neural Networks, International Journal of Mining & Geo-Engineering. Vol.50, No.1, June 2016, pp.121-130.

25-    R. Mikaeil, A. Dormishi, S. H. Hoseinie, G. Sadegheslam, S. S. Haghshenas. Effect of Freezing on Strength and Durability of Dimension Stones Using Fuzzy Clustering Technique and Statistical Analysis. Analytical and Numerical Methods in Mining Engineerin, 2016.  

26-    R. Mikaeil, S. S. Haghshenas, Y, Shirvand, M. V. Hasanluy, V. Roshanaei, Risk Assessment of Geological Hazards in a Tunneling Project Using Harmony Search Algorithm (Case Study: Ardabil-Mianeh Railway Tunnel). Civil Engineering Journal 2 (10), 546-554.

27-    SS Haghshenas, S Shaffiee Haghshenas, R. Mikaeil, A. Shafiee Haghshenas P. Sirati Moghadam. A New Model for Evaluating the Geological Risk Based on Geomechanical Properties&mdashCase Study: The Second Part of Emamzade Hashem Tunnel, Journal of Geotechnical Engineering 22 (1), 309-320.

28-    A. Esmailzadeh, R. Mikaeil, G. Sadegheslam, A. Aryafar, H. Hosseinzadeh. Selection of an Appropriate Method to Extract the Dimensional  Stones Using FDAHP &  TOPSIS Techniques. Journal of Soft Computing in Civil Engineering. 2017.

29-    R. Mikaeil, S. S.Haghshenas, Y. Ozcelik, S. S. Haghshenas. Development of Intelligent Systems to Predict Diamond Wire Saw Performance. Journal of Soft Computing in Civil Engineering. 2017.

30-    Akbar Esmailzadeh Abbas Kamali Kurosh shahriar Reza Mikaeil. Connectivity and flowrate estimation of discrete fracture network using artificial neural network. Journal of Soft Computing in Civil Engineering. 2017.

31-   Mikaeil R., Ghadernejad S., Ataei M., Esmailvandi M., Daneshvar A. Investigating the Relationship between Various Brittleness Indexes with Specific Ampere Draw in Rock Sawing Process. International Journal of Mining & Geo-Engineering. 2017.

32-   Aryafar A., Mikaeil R., Shaffiee Haghshenas S., Shaffiee Haghshenas S., Utilization of Soft Computing for Evaluating the Performance of Stone Sawing Machines, Iranian Quarries. International Journal of Mining & Geo-Engineering. 52-1 (2018).

33-    Hashem Shahsavani Sahele Vafaei Reza Mikaeil, Site selection for limestone paper plant using AHP Monte carlo approach. Soft copmputing in civil engineering.

34-    A Dormishi, M Ataei, R Khalokakaei, R Mikaeil Energy consumption prediction of gang saws from rock properties in carbonate rocks cutting process, International Journal of Mining and Mineral Engineering 9 (3), 216-227.

35-   Shaffiee Haghshenas, S., Mikaeil, R., Abdollahi Kamran, M., Shaffiee Haghshenas, S., Hosseinzadeh Gharehgheshlagh, H. (2019). Selecting the Suitable Tunnel Supporting System Using an Integrated Decision Support System, (Case Study: Dolaei Tunnel of Touyserkan, Iran). Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 3(4), 51-66. doi: 10.22115/scce.2020.212995.1150

36-   Mikaeil, R., Beigmohammadi, M., Bakhtavar, E. et al. Assessment of risks of tunneling project in Iran using artificial bee colony algorithm. SN Appl. Sci. 1, 1711 (2019). https://doi.org/10.1007/s42452-019-1749-9

37-   Shahsavani, H., Vafaei, S., & Mikaeil, R. (2019). Site selection for limestone paper plant using AHP-Monte Carlo approach. Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 3(1), 36-46.

38-   Mikaeil, R., Shaffiee Haghshenas, S., & Ataei, M. (2020). Clustering of Ornamental Stones Based Upon the Sawability by Using the Fuzzy Clustering Technique. Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 10(24), 137-148.

39-   Mohammadi, S., Mikaeil, R. (2020). Laboratory modeling of the vibration due to sawing carbonate and granite ornamental stones using statistical and soft computing methods. Scientific Quarterly Journal of Iranian Association of Engineering Geology, (), -.

40-   Esmaeilzadeh, A., Khademi, D., Mikaeil, R., & Taghizadeh, S. (2021). The Use of VIKOR Method to Set up Place Locating of Processing Plant (Case Study: Processing Plant of South of West Azerbaijan). Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 5(1), 38-48.

41-   Mikaeil, R., Gharehgheshlagh, H. H., Ataei, M., & Sohrabian, B. (2020). Sensitivity Analysis for Sawing Cost Model Evaluation. A Review on an Iranian Stone Factory. Academic Journal of Economic Studies, 6(3), 59-65.

42-   Mikaeil, R., Ataei, M., Sabzi, V., & Jafarpour, A. (2020). Predicting the Ampere Consumption of Stone Sawing Machine in Cutting Process Using Multi-Element Fuzzy Approach. Journal of Mineral Resources Engineering, 5(1), 59-75.

43-   Mikaeil, R., Jafarnejad Gharahasanlou, E., & Jafarpour, A. (2020). Ranking and Evaluating the Coal Seam Mechanization Based on Geological Conditions Case study: The Eastern Alborz coal basin and Tabas coal mine. Scientific Quarterly Journal of Iranian Association of Engineering Geology, 12(4), 43-64.

 

                                                                                             ISI مقالات

44-   R. Mikaeil, M. Ataei, S. H. Hoseinie, 2008. Predicting the production rate of diamond wire saws in carbonate rock cutting. INDUSTRIAL DIAMOND REVIEW, 3/2008, pp 28-34.

45-   R. Mikaeil, M. Zare Naghadehi, F. Sereshki. Multifactorial Fuzzy Approach to the Penetrability Classification of TBM in Hard Rock Conditions. Tunnelling and Underground Space Technology Vol. 24 (2009), p. 500&ndash505.

46-   R. Mikaeil, M. Zare Naghadehi, Mohammad Ataei, Reza KhaloKakaie. A DECISION SUPPORT SYSTEM USING FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (FAHP) AND TOPSIS APPROACHES FOR SELECTION OF THE OPTIMUM UNDERGROUND MINING METHOD. Archives of Mining Sciences. Vol. 54 (2009), No 2, p. 341&ndash368.

47-   M. Zare Naghadehi, R. Mikaeil, M. Ataei. The Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) Approach to Selection of Optimum Underground Mining Method for Jajarm Bauxite Mine, Iran. Expert Systems with Applications 36 (2009) 8218&ndash8226.

48-   M. Ataei, R. Mikaiel, F. Sereshki, N. Ghaysari. Predicting the production rate of diamond wire saw using statistical analysis. Arabian Journal of Geosciences. 2011, 5, 1289-1295. 

49-   R. Mikaeil, R. Yousefi, M. Ataei, R. Abasian Farani, 2011. Development of a New Classification System for Assessing of Carbonate Rock Sawability, Archives of Mining Sciences, Vol. 56 (2011), No 1, p. 57&ndash68.

50-   R. Mikaeil, M. Ataei, R. Yousefi, Application of a fuzzy analytical hierarchy process to the prediction of vibration during rock sawing. Mining Science and Technology, 21 (2011) 611&ndash619.

51-   R. Mikaiel, M. Ataei, R. Yousefi. Correlation of production rate of ornamental stone with rock brittleness indexes. Arabian Journal of Geosciences. 2011, 6, 115-121.

52-   R. Mikaeil, R. Yousefi, M. Ataei, 2011, "Sawability Ranking of Carbonate Rock Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process and TOPSIS Approaches". Scientia Iranica, Transactions B: Mechanical Engineering 18 (2011) 1106&ndash1115.

53-   R. Mikaeil, M. Ataei, R. Yousefi, "Evaluating the Power Consumption in Carbonate Rock Sawing Process by Using FDAHP and TOPSIS Techniques", Efficient Decision Support Systems: Practice and Challenges &ndash From Current to Future / Book 2", ISBN 978-953-307-441-2., pp 478.

54-   R. Mikaeil, Ozcelik Y., Ataei M., Yousefi R., 2011. Correlation of Specific Ampere Draw with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process. Arch. Min. Sci., Vol. 56, No 4, p. 741&ndash752.

55-   R. Khalokakaie, M. Ataei, R. Mikaiel and Seyed Hadi Hoseinie. A fuzzy logic based classification for assessing of rock mass drillability. Int. J. Mining and Mineral Engineering Vol. 3, No. 4, 2011, pp.278 &ndash 289.

56-   M. Ataei, R. Mikaeil, S. H. Hoseinie, S. M. Hosseini. Fuzzy analytical hierarchy process approach for ranking the sawability of carbonate rock. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 50 (2012) 83&ndash93.

57-   S.H. Hoseinie, M. Ataei, R. Mikaeil 2012, Comparison of Some Rock Hardness Scales Applied in Drillability Studies, The Arabian Journal for Science and Engineering, Volume 37, No., PP. 1451-1458.

58-   N. Ghaysari, Ataei, F. Sereshki, R. Mikaiel. Prediction of Performance of Diamond Wire Saw with Respect to Texture Characteristics of Rock, Arch. Min. Sci., Vol. 57 (2012), No 4, p. 887&ndash900.

59-    G. Sadegheslam, R. Mikaeil, R. Rooki, S. Ghadernejad and M. Ataei, Predicting the production rate of diamond wire saw using multiple nonlinear regression analysis, Geosystem engineering, Vol. 16, No. 4, 275&ndash285, 2013.

60-   R. Mikaeil, Y. Ozcelik, M. Ataei, R. Yousefi. Ranking the sawability of ornamental stone using Fuzzy Delphi and multi-criteria decision-making techniques. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 2013 58, 118&ndash126.

61-   M. Ataei, H. Shahsavany, R. Mikaeil, Monte Carlo Analytic Hierarchy Process (MAHP) approach to selection of optimum mining method. International Journal of Mining Science and Technology 23 (2013) 573&ndash578.

62-   S. M. Hosseini, R. Mikaeil, M.Ataei, R. Kalokakaei, M. Akhyani, DEVELOPMENT A NEW CLASSIFICATION FOR ASSESSING THE COAL MINE MECHANIZATION, Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 1, p. 217&ndash226

63-   R. Mikaeil, M. Ataei, S. Ghadernejad and G. Sadegheslam. Predicting the Relationship between System Vibration with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process. Archives of Mining Sciences, (2014), 59-1, p. 139-153.

64-    M. Zare, R. Mikaeil. Optimization of Tunnel Boring Machine (TBM) Disc Cutter Spacing in Jointed Hard Rock Using a Distinct Element Numerical Simulation. Periodica Polytechnica Civil Engineering. (2016).

65-   R. Mikaeil, S. Shaffiee Haghshenas, S. Shaffiee Haghshenas, M. Ataei, (2016), Performance Prediction of Circular Saw Machine Using Imperialist Competitive Algorithm and Fuzzy Clustering Technique. Neural Computing and Applications.

66-   R. Mikaeil M. Kamran G. Sadegheslam M. Ataei. Ranking the Sawability of Dimension Stone by Using PROMETHEE, Journal of Mining and Environment. 2015,Vol 6, No. 2, 263-271.

67-    R. Mikaeil, Yilmaz Ozcelik, Mohammad Ataei, Sina Shafiee Haghshenas. Application of Harmony Search Algorithm to Evaluate the Performance of Diamond Wire Saw. Journal of Mining and Environment, 2016.

68-    SN. Almasi, R. Bagherpor, R. Mikaeil, Y. Ozcelick, (2017). Developing a new rock classification based on the abrasiveness, hardness, and toughness of rocks and PA for the prediction of hard dimension stone sawability in quarrying. Geosystem Engineering, 2017, 1-16.

69-    SN Almasi, R Bagherpour, R. Mikaeil, Y Ozcelik, H Kalhori, (2017). Predicting the Building Stone Cutting Rate Based on Rock Properties and Device Pullback Amperage in Quarries Using M5P Model Tree. Geotechnical and Geological Engineering, 1-16.

70-    S. N. Almasi, R. Bagherpour, R. Mikaeil, Y. Ozcelik, (2017). Analysis of bead wear in diamond wire sawing considering the rock properties and production rate. Bulletin of Engineering Geology and the Environment.

71-    E Bakhtavar, D Khademi, R. Mikaeil. The use of fuzzy-weighted binary integer goal programming to select the optimum site for a central processing plant.  Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Vol 117/5, 505-510.

72-    M. Kamran , M. Khoshsirat, R. Mikaeil, F. Nikkhoo. 2017. Ranking the saw ability of ornamental and building stones using different MCDM methods. Journal of engineering research. Vol. 5, No. 3, pp 124-149.

73-    Masoud Akhyani Farhang Sereshki Reza Mikaeil Mohammad Taji. 2017. Evaluation of Cutting Performance of Diamond Saw Machine Using Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm. International Journal of Mining & Geo-Engineering.

74-   Akhyani, M., Mikaeil, R., Sereshki, F., & Taji, M. (2019). Combining fuzzy RES with GA for predicting wear performance of circular diamond saw in hard rock cutting process. Journal of Mining and Environment, 10(3), 559-574.

75-    Akbar Esmailzadeh, Sina Ahmadi, Reza Rooki, Reza Mikaeil. Oil Reservoir Permeability Estimation from Well Logging Data Using Statistical Methods (A Case Study: South Pars Oil Reservoir). Civil Engineering Journal. 2017.

76-    R. Mikaeil, Sina shafiee haghshenas Hadi hoseinie. Rock Penetrability Classification Using Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm and Self-Organizing Map. Geotechnical and Geological Engineering. 2017.

77-    Babak sohrabian Reza Mikaeil Rohollah hasanpour, Yilmaz ozcelik. Multivariate geostatistical estimation using minimum spatial cross-correlation factors (Case study: Cubuk Andesite quarry, Ankara, Turkey). Journal of Mining & Environment. 2017.

78-    Hadi hoseinie, Mohammad ataei, Reza Mikaeil, Effects of microfabric on drillability of rocks. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2017.

79-    Reza Mikaeil, Masoud Zare Naghadehi, Saleh Ghadernejad. An Extended Multifactorial Fuzzy Prediction of Hard Rock TBM Penetrability. Geotechnical and Geological Engineering. 2017.

80-    A. Aryafar, Reza Mikaeil, F. Doulati Arde. Haghshenas, A. Jafarpour. Application of non-linear regression and soft computing techniques for modeling process of pollutant adsorption from industrial wastewaters. Journal of Mining & Environment. 2017.

81-    A. Dormishi, M. Ataei, R. Mikaeil, R. Khalokakaei. Relations between Texture Coefficient and Energy Consumption of Gang Saws in Carbonate Rock Cutting Process. Civil Engineering Journal. 2017.

82-   Akbar Esmailzadeh, Reza Mikaeil, Erfan Shafei, G. Sadegheslam. Prediction of rock mass rating using TSP method and statistical analysis in Semnan Rooziyeh spring conveyance tunnel. Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research. 2018.

83-   A. Aryafar, R. Mikaeil, S. S. Haghshenas, S. S. Haghshenas. Application of metaheuristic algorithms to optimal clustering of sawing machine vibration. Measurement. 2018, 124, pp 20-31.

84-   R. Mikaeil, M. Z. Naghadehi, S. Ghadernejad. An Extended Multifactorial Fuzzy Prediction of Hard Rock TBM Penetrability, Geotechnical and Geological Engineering, 2018, 36 (3), 1779-1804.

85-   R Mikaeil, SS Haghshenas, Y Ozcelik, HH Gharehgheshlagh, Performance evaluation of adaptive neuro-fuzzy inference system and group method of data handling-type neural network for estimating wear rate of diamond wire saw, Geotechnical and Geological Engineering 36 (6), 3779-3791, 2018.

86-   A Dormishi, M Ataei, R Mikaeil, R Khalokakaei, SS Haghshenas Evaluation of gang saws&rsquo performance in the carbonate rock cutting process using feasibility of intelligent approaches Engineering Science and Technology, an International Journal, 2019.

87-   R Mikaeil, B Sohrabian, M Ataei, The study of energy consumption in the dimension stone cutting process. Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 33 (4), 65.

88-   M Akhyani, F Sereshki, R Mikaeil An Investigation of the Effect of Toughness and Brittleness Indexes on Ampere Consumption and Wear Rate of a Circular Diamond Saw Rudarsko-geolo&scaronko-naftni zbornik 33 (4), 85-92.

89-    Hosseini, S.M. Ataei, M. Khalokakaei, R. Mikaeil, R. Haghshenas, S.S. Investigating the Role of Coolant and Lubricant Fluids on the Performance of Cutting Disks (Case Study: Hard Rocks). DOI: 10.17794/rgn.2019.2.2. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin, 2019, pp. 13-25.

90-   Piri, M., Hashemolhosseini, H., Mikaeil, R., Ataei, M., & Baghbanan, A. (2020). Investigation of wear resistance of drill bits with WC, Diamond-DLC, and TiAlSi coatings with respect to mechanical properties of rock. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 87, 105113.

91-   Mikaeil, R., Gharahasanlou, E.J. & Jafarpour, A. Ranking and Evaluating the Coal Seam Mechanization Based on Geological Conditions. Geotech Geol Eng (2020). https://doi.org/10.1007/s10706-020-01200-0

92-   Sina Shaffiee Haghshenas, Roohollah Shirani Faradonbeh, R. Mikaeil, Sami Shaffiee Haghshenas, Abbas Taheri, Amir Saghatforoush, Alireza Dormishi, A new conventional criterion for the performance evaluation of gang saw machines. Measurement, 146, 159-170.

93-   Hosseini, S.M., Ataei, M., Khalokakaei, R. Mikaeil, R. An Experimental Investigation on the Role of Coolant and Lubricant Fluids in the Maximum Electrical Current Based upon the Rock Physical and Mechanical Properties. Geotech Geol Eng (2019). https://doi.org/10.1007/s10706-019-01101-x

94-   Lotfian, R., Bakhtavar, E., & Mikaeil, R. (2019). Application of grey GIS filtration to identify the potential area for cement plants in South Khorasan Province, Eastern Iran. International Journal of Mining and Geo-Engineering, 53(2), 151-155.

95-   Mohammadi, J., Ataei, M., Kakaie, R., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2019). Performance evaluation of chain saw machines for dimensional stones using feasibility of neural network models. Journal of Mining and Environment, 10(4), 1105-1119.

96-   Mikaeil, R., Haghshenas, S. S., & Sedaghati, Z. (2019). Geotechnical risk evaluation of tunneling projects using optimization techniques (case study: the second part of Emamzade Hashem tunnel). Natural Hazards, 97(3), 1099-1113.

97-   Ataei, M., Mohammadi, S. & Mikaeil, R. Evaluating performance of cutting machines during sawing dimension stones. J. Cent. South Univ. 26, 1934&ndash1945 (2019). https://doi.org/10.1007/s11771-019-4144-1

98-   Hosseini, S. M., Ataei, M., Khalokakaei, R., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2019). Study of the effect of the cooling and lubricant fluid on the cutting performance of dimension stone through artificial intelligence models. Engineering Science and Technology, an International Journal.

99-   Mikaeil, R., Bakhshinezhad, H., Haghshenas, S. S., & Ataei, M. (2019). Stability analysis of tunnel support systems using numerical and intelligent simulations (case study: Kouhin Tunnel of Qazvin-Rasht Railway). Rudarsko-geolo&scaronko-naftni zbornik, 34(2), 1-10.

100-                        Hosseini, S. M., Ataei, M., Khalokakaei, R., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2019). Investigating the role of coolant and lubricant fluids on the performance of cutting disks (case study: hard rocks). Rudarsko-geolo&scaronko-naftni zbornik, 34(2), 13-24.

101-                        Shirani Faradonbeh, R., Shaffiee Haghshenas, S., Taheri, A. Mikaeil, R. Application of self-organizing map and fuzzy c-mean techniques for rockburst clustering in deep underground projects. Neural Comput & Applic 32, 8545&ndash8559 (2020). https://doi.org/10.1007/s00521-019-04353-z

102-                        D Mohammadi, R Mikaeil, J Abdollahi‐Sharif - Expert Systems, 2020, Implementation of an optimized binary classification by GMDH‐type neural network algorithm for predicting the blast produced ground vibration.

103-                        Mohammadi, D., Mikaeil, R., & Abdollahei Sharif, J. (2020). Investigating and Ranking Blasting Patterns to Reduce Ground Vibration using Soft Computing Approaches and MCDM Technique. Journal of Mining and Environment, 11(3), 881-897.

104-                        Noori, A.M., Mikaeil, R., Mokhtarian, M. et al. Feasibility of Intelligent Models for Prediction of Utilization Factor of TBM. Geotech Geol Eng 38, 3125&ndash3143 (2020). https://doi.org/10.1007/s10706-020-01213-9

105-                        Mikaeil, R., Gharahasanlou, E.J. & Jafarpour, A. Ranking and Evaluating the Coal Seam Mechanization Based on Geological Conditions. Geotech Geol Eng 38, 3307&ndash3329 (2020). https://doi.org/10.1007/s10706-020-01200-0

106-                        Ziaei, J., Ghadernejad, S., Jafarpour, A., & Mikaeil, R. (2020). A Modified Schimazek&rsquos F-abrasiveness Factor for Evaluating Abrasiveness of Andesite Rocks in Rock Sawing Process. Journal of Mining and Environment, 11(2), 563-575.

107-                        Hosseini, S.M., Ataei, M., Khalokakaei, R. Mikaeil, R. An Experimental Investigation on the Role of Coolant and Lubricant Fluids in the Maximum Electrical Current Based upon the Rock Physical and Mechanical Properties. Geotech Geol Eng 38, 2317&ndash2326 (2020). https://doi.org/10.1007/s10706-019-01101-x

108-                        Piri, M., Hashemolhosseini, H., Mikaeil, R., Ataei, M., & Baghbanan, A. (2020). Investigation of wear resistance of drill bits with WC, Diamond-DLC, and TiAlSi coatings with respect to mechanical properties of rock. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 87, 105113.

109-                        Hosseini, S. M., Ataei, M., Khalokakaei, R., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2020). Study of the effect of the cooling and lubricant fluid on the cutting performance of dimension stone through artificial intelligence models. Engineering Science and Technology, an International Journal, 23(1), 71-81.

110-                        Mikaeil, R., Esmailzadeh, A., Aghaei, S., Haghshenas, S. S., Jafarpour, A., Mohammadi, J., & Ataei, M. (2021). Evaluating the Sawability of Rocks by Chain-Saw Machines using the PROMETHEE Technique. Rudarsko-geolo&scaronko-naftni zbornik, 36(1).

111-                        Piri, M., Mikaeil, R., Hashemolhosseini, H., Baghbanan, A., & Ataei, M. (2021). Study of the effect of drill bits hardness, drilling machine operating parameters and rock mechanical parameters on noise level in hard rock drilling process. Measurement, 167, 108447.

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رضا میکائیل
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 
        بیوگرافی کوتاه

رضا ميكائيل

دکتری استخراج معدن

پست الکترونیک: reza.mikaeil@gmail.com

كارشناسي: مهندسي استخراج معدن از دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتي سهند 1382

كارشناسي ارشد: مهندسي استخراج معدن از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود ـ 1386

دکتری: مهندسی استخراج معدن از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود ـ 1390

عناوین پژوهشی و تجربيات

انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1383 تا 1388

انتخاب به عنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1385، 1387 و 1388

پژوهشگر نمونه استان آذربایجان غربی سال 1396

عضو سازمان نظام مهندسي استان آذربایجان غربی و مازندران از سال 1383

عضو بنياد ملي نخبگان ايران

برگزاري دوره آموزشي مباني معدنكاري، شناخت مهندسي سنگ&rlmهاي ساختماني در سازمان صنايع و معادن استان سمنان و گلستان

عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه از سال 1390

عضو کمیته حمایت و نظارت فعالیت&rlmهای انجمن&rlmهای علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه

ثبت اختراع با عنوان "پوشش هاي DLC ، تكنيكي براي افزايش عمر و عملكرد ابزار هاي برش سنگ و سرمته هاي حفاري"

طرح&rlmهای پژوهشی

اجراي طرح پژوهشي در دانشگاه صنعتي شاهرود با عنوان "تهيه نرم افزار جامع و كاربردي در زمينه تصميم گيريهاي چند معياره" با مديريت (مجري طرح) دكتر محمد عطايي و همکاری مهندس هاشم شاهسونی (1388).

اجراي طرح پژوهشي در دانشگاه صنعتي شاهرود با عنوان "بررسي تأثير بافت بر مشخصات مهندسي سنگ&rlmها" با مديريت (مجري طرح) دكتر محمد عطايي و همکاری مهندس هادی حسینی (اتمام طرح در سال 1388).

اجراي طرح پژوهشي در دانشگاه صنعتي شاهرود با عنوان "ارائه سیستم طبقه بندی فازی به منظور ارزیابی قابلیت حفاری سنگ ها" با مديريت (مجري طرح) دكتر رضا خالو کاکایی و همکاری دکتر محمد عطایی و مهندس هادی حسینی (اتمام طرح در سال 1388).

مجری طرح پژوهشي در دانشگاه صنعتي ارومیه با عنوان "بررسي و پیش بینی قابلیت برش سنگ&rlmهای ساختمانی" (اتمام طرح در سال 1391).

اجرای طرح پژوهشي با عنوان "پوشش هاي DLC ، تكنيكي براي افزايش عمر و عملكرد ابزار هاي برش سنگ و سرمته هاي حفاري"

اجراي طرح پژوهشي در دانشگاه بیرجند با عنوان "پیش بینی انرژی مصرفی دستگاه برش در فرایند برش سنگ های ساختمانی" با مديريت (مجري طرح) دكتر احمد آریافر (اتمام طرح در سال 1395).

                                              مقالات ارائه شده در كنفرانس&rlmهاي معتبر

1-       دولتي فرامرز، شفايي سيد ضيا الدين، مرادزاده علي، خالوکاکايي رضا، ميکائيل رضا. 1385. استفاده از مدل سازي رياضي براي تخمين مشکلات ناشي از نشست خاک در معادن سطحي نواري. مجموعه مقالات ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران.

2-        عطايي محمد، فردوسي بهنام، ميکائيل رضا. 1385. نقش عمليات تزريق در کاهش نشست حاصل از حفر تونلهاي بزرگ. مجموعه مقالات ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران.

3-       ميرزايي حسين، ترابي سيدرحمان، ميکائيل رضا. 1385. پيش بيني نشست ناشي از استخراج لايه شيب دار معدن زغال سنگ طزره با استفاده از روش­هاي عددي و تجربي. مجموعه مقالات ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران.

4-       ميکائيل رضا، روکي رضا، آريافر احمد. 1385. روش تخميني براي تعيين فاصله استقرار مجدد فشار پوششي و برآورد ميزان نشست در سطح در استخراج با روش جبهه كار طولاني. همايش زمين&zwnjشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

5-       سرشکي فرهنگ، سالمي اکبر، ميکائيل رضا. 1385. انرژي هسته اي، انفجار، معدن؟ اولين سمينار تخصصي معدن، دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان.

6-       روکي رضا، ميکائيل رضا، آريافر احمد، درميشي عليرضا. 1385 ارزيابي اقتصادي معدن سنگ چيني کشکک و تحليل ريسک آن با استفاده از نرم افزار @Risk. همايش زمين&zwnjشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

7-       فردوسي بهنام، عطايي محمد، ميکائيل رضا. 1386. تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه آهن کوهين محور قزوين &ndash رشت. سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران.

8-        ميرزايي حسين، عطايي محمد، ميکائيل رضا. 1386. تهيه برنامه کامپيوتري تحليل ديناميکي سازه هاي زيرزميني. سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران.

9-       فردوسي بهنام، عطايي محمد، ميکائيل رضا. 1386. مدل سازي عددي فشار آب جمع شده در پشت پوشش نهايي در تونل&zwnjها (مطالعه موردي تونل راه آهن کوهين). سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران.

10-   ميکائيل رضا، فردوسي بهنام، عطايي محمد، اميري رضا. 1386. تحليل ديناميکی تونل­های غير دايروی با استفاده از روش­های نيمه تحليلی: مطالعه موردی تونل راه آهن کوهين محور قزوين- رشت. پنجمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.

11-   عطايي محمد، نيري نيما، ميکائيل رضا. 1386. تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني.

12-   ميکائيل رضا، فردوسي بهنام، عطايي محمد، زارع نقدهي مسعود. 1386. تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه تونل راه آهن کوهین محور قزوین &ndash رشت. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني.

13-   آريافر احمد، دولتي فرامرز، ميکائيل رضا. 1385 تاثير فعاليت&zwnjهاي معدني بر محيط زيست و راه&zwnjهاي کم کردن اثرات آن&zwnjها، با ارائة مواردي از معدن مس قلعه زري بيرجند. مجموعه مقالات پنجمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي اصفهان.

14-   زارع نقدهي مسعود، ترابي سيد رحمان، ميکائيل رضا. 1386. مقايسة روش&zwnjهاي تعيين بعد فرکتال براي آناليز ناهمواري&zwnjهاي سطوح سنگي و ضريب زبري سطح درزه. پنجمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.

15-   زارع نقدهي مسعود، ترابي سيد رحمان، جديري بهشاد، ميکائيل رضا. 1386. بررسي تاثير گسل&zwnjها و شکستگي&zwnjها بر تنش&zwnjهاي برجاي زمين با استفاده از روش عددي المان. پنجمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران.

16-   عطايي محمد، ميکائيل رضا. 1386. انتخاب محل مناسب براي احداث کارخانه آلومينا- سيمان با روش VIKOR. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني.

17-   اميري رضا، عطايي محمد، خالو كاكائي رضا، ميکائيل رضا. 1386.  تخمین ذخیره کانسار مس سونگون با استفاده از نرم افزار DATAMINE و روش شبکه عصبی مصنوعی. بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني.

18-   عليرضا جعفري، ميکائيل رضا، رضا خالو كاكائي. 1387. بررسي اثرات زيست&rlmمحيطي معادن شن و ماسه استان مازندران با كمك سامانه&rlmهاي اطلاعات جغرافيايي. مجموعه مقالات هشتمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني، تهران.

19-   ميکائيل رضا، مسعود زارع نقدهي، سيد محمد اسماعيل جلالي و فرهنگ سرشكي. 1388. آناليز حساسيت پارامترهاي موثر در نرخ پيشروي ماشين&rlmهاي تونل&rlmزني تمام &rlmمقطع (TBM)- مطالعه موردي: تونل انتقال آب قمرود. هشتمين كنفرانس تونل، دانشگاه تربيت&zwnjمدرس&ndash تهران.

20-   عليرضا خانی، ميکائيل رضا، لهراسب فرامرزی. 1388. تعيين حداكثر گام پيشروي مجاز در تونل راه آهن كوهين محور قزوين- رشت  با استفاده از روش همگرائي و همجواري. هشتمين كنفرانس تونل، دانشگاه تربيت&zwnj مدرس&ndash تهران.

21-   شاهسوني هاشم، ميكائيل رضا، مرادزاده علي، عطايي محمد. 1388. محاسبه زمان تکمیل پروژه در شبکه هاي پرت احتمالی بااستفاده از شبیه سازي مونت کارلو. اولين كنفرانس بين المللي مديريت اجرايي.

22-   ميکائيل رضا، عطايي محمد، حسيني سيد هادي. 1388. تأثیر مشخصات بافتی بر مقاومت فشاری تک&zwnjمحوری سنگ&zwnjها. ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.

23-   حسيني علي اكبر، عطايي محمد، رضا ميكائيل و اكبر سالمي. 1388. بررسي و تحليل حوادث معدني در شركت زغالسنگ البرز شرقي. سومين كنفرانس مهندسي معدن ايران، دانشگاه يزد.

24-   گلسا صادق اسلام، رضا میکائیل و صالح قادرنژاد، بررسی ارتباط میان پارامترهای مقاومتی سنگ و شدت جریان مصرفی در فرایند برش سنگ&rlmهای ساختمانی. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، 1392.

25-   صالح قادرنژاد، رضا ميکائيل، هادي حسيني، محمد عطايی و گلسا صادق اسلام. بررسي ارتباط ميان نرخ حفاري با شاخص&rlmهاي تردي. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، 1392.

26-   مهرداد رحیمی، کاظم سیدعلیلو، بهنام شکار و رضا میکائیل. اکتشاف اندیس&rlmهای معدنی پلی&rlmمتال در منطقه قلندر آذربایجان شرقی با استفاده از روش مغناطیس سنجی. پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.

27-    گلسا صادق اسلام رضا میکائیل سینا شفیعی حق شناس اندیشه علیمرادی، پیش بینی نواحی مخاطره انگیز زمین شناسی در تونل&rlmزنی با استفاده از روش TSP و خوشه بندی فازی، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، 1393.

28-    جبار گلاوژ، صالح قادرنژاد، رضا میکائیل، ارائه یک سیستم طبقه­بندی فازی برای ارزیابی قابلیت حفاری سنگ­ها، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، 1393.

29-    زهیر صداقتی؛ امیر جعفرپور؛ احمدرضا حقیقی، رضا میکائیل، پیش&zwnjبینی عملکرد ماشین&zwnjهای حفاری تمام مقطع توسط &zwnjسیستم طبقه&zwnjبندی فازی در مسیر تونل (مطالعه موردی تونل کویینز)، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، 1393.

30-    مهدی چراغی، زهیر صداقتی، رضا میکائیل، ارزیابی ریسک ناحیه های خرد شده در پروژه های تونل سازی مکانیزه با استفاده از روش ماتریس ریسک فازی (مورد مطالعاتی: قطعه دوم تونل امام زاده هاشم ع)، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، 1394. 

31-   رضا میکائیل، محمد جوانشیر گیو و سینا شفیعی حق شناس، خوشه بندی قابلیت تخریب سقف معادن زغالی با استفاده از الگوریتم SOM. سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران، 1395.

32-    مسعود اخیانی، فرهنگ سرشکی، رضا میکائیل، محمد تاجی. بررسی و ارائه مدل­های آماری به منظور پیش­بینی میزان سایندگی سنگ­های ساختمانی سخت. ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران. 1395.

33-   F. Doulati Ardejani, R.N. Singh, M. Ataei, R. Mikaeil, 2007. Prediction of Groundwater Inflow into Underground Mines using Analytical and Numerical Models. International Conference on Coal Science and Technology.

34-   M. Ataei, R. Mikaeil, 2007. THE ESTIMATION OF OPTIMUM RATE OF POSSIBLE ROUTES FOR TRANSPORTATION SYSTEM IN CHADOR-MALU IRON ORE MINE. Proceedings of the 7th International Scientific Conference SGEM. Bulgaria.

35-   R. Mikaeil, S. H. Hoseinie, M. Ataei, 2008. ABRASIVITY AND SAWABILITY PREDICTION OF KHALKHAL AND AZARSHAHR TRAVERTIN MINES, IRAN. Proceedings of the 8th International Scientific Conference SGEM. Bulgaria.

36-   R. Mikaeil, Omid Frough, Reza KhaloKakaie, Mohammad Ataei, Prediction of TBM Penetration Rate with Generalized Regression Neural Network in Hard Rock Condition, 8th International Congress on Civil Engineering, Shiraz , 2009.

37-   H. Mirzaei, R. Mikaeil, S. Balideh, A. Salemi. Stability analysis of underground structures using the element &ndash free galerkin method. 2nd international conference on computational methods in tunneling, 9-11 september 2009, 1053-1060.

38-   R. Yousefi, R. Mikaeil, M. Ataei, 2010. Study of Factors Affecting on the Sawability of the Ornamental Stone. Proceedings of the 8th International Scientific Conference SGEM. Bulgaria.

39-   M. Ataie1, R. Mikaeil, S. H. Hoseinie, R. Yousefi. Correlation of Cutting Rate with Abrasivity Parameters of Ornamental Stones, MERSEM-07 International Marble and Natural Stone Congress, Afyonkarahisar, Turkey, 14-15 October 2010.

40-   G. Sadegheslam, R. Mikaeil, S. Ghadernejad and M. Ataei. Cost Model and Sensitivity Analysis of Sawing Process at a Carbonate Rock Plant. The First International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental Engineering (ICME2013).

41-   S.N. Almasi, R. Bagherpour, R. Mikaeil, A. Khademian, Influence of Cutting Wire Tension on Travertine Cutting Rate, 24th international mining congress and exhibition of turky, pp 1096-1102, 2015.

42-   R. Mikaeil, M. Yousefi Rad, S. Shaffiee Haghshenas, M. Zare Naghadehi. (2016). Risk Management of a Mechanized Tunneling Project through Assessment of Geological Units Using an Evolutionary Method. Second International Conference in New Research on Civil, Architectural & Urbon management.

43-    R. Mikaeil, S. Shaffiee Haghshenas, M. Ataei, S. Shaffiee Haghshenas, A. Shafiee Haghshenas, (2017). The Application of Multivariate Regression Analysis to Predict the Performance of Diamond Wire Saw. 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey.

44-    S. Shaffiee Haghshenas, Y. Ozcelik, S. Shaffiee Haghshenas, R. Mikaeil, P. Moghadam Sirati, (2017). Ranking and Assessment of Tunneling Projects Risks Using Fuzzy MCDM (Case Study: Toyserkan Doolayi Tunnel). 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey.

                                                                               مقالات علمی و پژوهشي

1-       ميکائيل رضا، دولتي ارده جاني فرامرز. 1387. پيش بينی ميزان نفوذ آب به داخل تونل با استفاده از مدل&rlmسازی عددی اجزاء محدود. مجله بين&zwnjالمللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران، جلد 19، شماره 9، صفحه 75-83.

2-       احمد آریافر، رضا ميكائيل و محمد عطايي. انتخاب روش مناسب استخراج سنگ های ساختمانی با استفاده از شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS. فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 3، صفحه 162-169، سال 1389.

3-       سيد مهدي حسينی، رضا ميكائيل، سيدعلي اكبر حسيني و محمد عطايي. ارائه يك انديس جديد به منظور ارزيابي قابليت مكانيزاسيون لايه هاي زغالي معدن زغال سنگ طزره. فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 1، صفحه 19-25، سال 1391.

4-        رضا ميكائيل. پیش بینی عملکرد سیم برش&rlmهای الماسه در فرآیند برش سنگ&rlmهای ساختمانی کربناته. مجله تکنولوژی بهره برداری از منابع طبیعی، شماره 1، صفحه 10-17، سال 1391.

5-       مجتبی محمدنژاد، سید محمد اسماعیل جلالی، احمد رمضان&rlmزاده و رضا ميكائيل. تحلیل عددی اثر تغییر خصوصیات سنگ بر چگونگی انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط&rlmهای سنگی چینه&rlmای. مجله تکنولوژی بهره برداری از منابع طبیعی، شماره 1، صفحه 37-46، سال 1391.

6-       میکائیل رضا، عطایی محمد، یوسفی. پیش بینی قابلیت برش سنگ های ساختمانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، نشریه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت معلم، جلد چارم، شماره 2، پائیز زمستان 89، صفحات 1031-1058.

7-       خالو کاکائی رضا، عطایی محمد، حسینی هادی، میکائیل رضا. توسعه یک سیستم طبقه بندی فازی برای پیش بینی سرعت حفاری در معادن، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، دوره هفتم، شماره شانزدهم، سال 1391، صفحات 89-99.

8-       میکائیل رضا، عطایی محمد، یوسفی. ارائه رابطه های آماری برای پیش بینی قابلیت برش دیسکی سنگ های ساختمانی، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی معدن، دوره هفتم شماره چهاردهم، سال 1391، صفحه 31 تا 40.

9-       صالح قادرنژاد، علی صفدریان، رضا میکائیل. محاسبه شعاع بهینه تزریق در تونل&zwnj کوهین به&zwnjمنظور بهبود خصوصیات ژئومکانیکی زمین با استفاده از روش تصمیم&zwnjگیری چندمعیاره. مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی، 1395.

10-   رضا میکائیل، امیر جعفرپور، علی حبوبه. تحلیل ریسک ایمنی معادن سنگ&zwnjهای ابعادی در استخراج با سیم برش الماسه به روش FMEA  (مطالعه موردی: معادن مرمریت بادکی قره&zwnjضیاءالدین). مهندسی منابع معدنی و هیدروکربنی، 1395.

11-   محمد عطایی، رضا میکائیل، هادی حسینی. اصلاح شاخص سایش شیمازک به منظور بهبود کاربردهای آن در مهندسی سنگ. نشریه زمین شناسی. 1395. 

12-   عزالدین بخت آور، رضا میکائیل، محمد صفوی. ارزیابی ریسک لرزش زمین ناشی از لرزش آتشباری با استفاده از رویکرد توسعه یافته FMEA در شرایط عدم قطعیت. نشریه علمی و پژوهشی مکانیک سنگ ایران. 1395، دوره 1 شماره 1، صفحه 63 تا 73.

13-   رضا میکائیل، محمد عطایی، پیمان جعفر شیرزاد؛ احسان جعفرنژاد قراحسنلو؛ یاور جلیلی کشتیان. توسعه مدل اقتصادی جدید به منظور ارزیابی هزینه&rlmها در فرآیند برش سنگ&zwnjهای کربناته. نشریه علمی و پژوهشی مکانیک سنگ ایران. 1395، دوره 1 شماره 2، صفحه 13 تا 20.

14-   رضا میکائیل، محمد عطایی، محمد جوانشیر، صالح قادرنژاد و امیر جعفر پور. توسعه یک سیستم طبقه&zwnjبندی فازی به منظور ارزیابی کیفیت سقف معادن زغالی (مطالعه موردی: معادن زغال&zwnjسنگ حوضه البرز شرقی). روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن. 1395.

15-    رضا میکائیل، احسان جعفرنژاد، احمد آریافر. ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه های تونلزنی با روش FDAHP-PROMETHEE. مجله مهندسی عمران و محیط زیست. 1395.

16-    اکبر اسمعیل زاده، رضا میکائیل. مدلسازی سه بعدی و هندسی ناپیوستگی ها و شناسایی بلوک های سنگی ایجاد شده در توده سنگ درزه دار. نشریه زمین شناسی مهندسی. 1396.

17-   رضا میکائیل, عرفان شافعی, & سعید حسنی. (2020). تحلیل ریسک دینامیکی تونل&zwnjهای بزرگ مقطع با استفاده از روش&zwnj ماتریس احتمال&ndashاثر (مورد مطالعاتی: تونل راه&zwnjآهن کوهین محور قزوین-رشت). نشریه علمی-پژوهشی مکانیک سنگ ایران, 1(4), 35-49.&lrm

18-   میکائیل, عطایی, محمد, سبزی, وحید, & جعفرپور. (2019). پیش&zwnjبینی برق دستگاه برش اره برای سنگ ساختمانی با روش فازی چندمتغیره. نشریه علمی مهندسی منابع معدنی.&lrm

19-   میکائیل, ر., شفیعی حق شناس, س., & عطائی, م. (2019). طبقه بندی سنگ&rlm های ساختمانی از دیدگاه قابلیت برش با استفاده از روش خوشه بندی فازی . روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن, (مقالات آماده انتشار).&lrm

20-   میکائیل, ر., عطایی, م., جوانشیر گیو, م., قادرنژاد, ص., & جعفرپور, ا. (2019). توسعه یک سیستم طبقه&zwnjبندی فازی به منظور ارزیابی کیفیت سقف معادن زغالی (مطالعه موردی: معادن زغالسنگ حوضه البرز شرقی)روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن, 9(20), 1-13.&lrm

21-   صداقتی, زهیر, میکائیل, بخت آور, عزالدین, & محمدنژاد. (2019). تحلیل فازی و مدیریت ریسک هجوم آب زیرزمینی در تونل راه امام&zwnjزاده هاشم (ع) با رویکرد تحلیل عددی و FMEA در شرایط عدم قطعیت. روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن, 9(19), 1-16.&lrm

 

22-   R. Mikaeil, B. Ferdowsi, M. Ataei, F. Hassani, 2008. Comparison of Penzien and Wang analytical methods with the finite difference numerical method in seismic analyses of the Qazvin-Rasht (Kuhin) tunnel. CIM Bulletin Vol. 101, N° 1108.

23-   S. A. A Hosseini, M. Mohammad nejad, S. M Hoseini, R. Mikaeil, A. Tolooiyan. Numerical and Analytical Investigation of Ground Surface Settlement Due to Subway Excavation. Geosciences 2012, 2(6): 185-191.

24-    A. Aryafar and R. Mikaeil, Estimation of the Ampere Consumption of Dimension Stone Sawing Machine Using the Artificial Neural Networks, International Journal of Mining & Geo-Engineering. Vol.50, No.1, June 2016, pp.121-130.

25-    R. Mikaeil, A. Dormishi, S. H. Hoseinie, G. Sadegheslam, S. S. Haghshenas. Effect of Freezing on Strength and Durability of Dimension Stones Using Fuzzy Clustering Technique and Statistical Analysis. Analytical and Numerical Methods in Mining Engineerin, 2016.  

26-    R. Mikaeil, S. S. Haghshenas, Y, Shirvand, M. V. Hasanluy, V. Roshanaei, Risk Assessment of Geological Hazards in a Tunneling Project Using Harmony Search Algorithm (Case Study: Ardabil-Mianeh Railway Tunnel). Civil Engineering Journal 2 (10), 546-554.

27-    SS Haghshenas, S Shaffiee Haghshenas, R. Mikaeil, A. Shafiee Haghshenas P. Sirati Moghadam. A New Model for Evaluating the Geological Risk Based on Geomechanical Properties&mdashCase Study: The Second Part of Emamzade Hashem Tunnel, Journal of Geotechnical Engineering 22 (1), 309-320.

28-    A. Esmailzadeh, R. Mikaeil, G. Sadegheslam, A. Aryafar, H. Hosseinzadeh. Selection of an Appropriate Method to Extract the Dimensional  Stones Using FDAHP &  TOPSIS Techniques. Journal of Soft Computing in Civil Engineering. 2017.

29-    R. Mikaeil, S. S.Haghshenas, Y. Ozcelik, S. S. Haghshenas. Development of Intelligent Systems to Predict Diamond Wire Saw Performance. Journal of Soft Computing in Civil Engineering. 2017.

30-    Akbar Esmailzadeh Abbas Kamali Kurosh shahriar Reza Mikaeil. Connectivity and flowrate estimation of discrete fracture network using artificial neural network. Journal of Soft Computing in Civil Engineering. 2017.

31-   Mikaeil R., Ghadernejad S., Ataei M., Esmailvandi M., Daneshvar A. Investigating the Relationship between Various Brittleness Indexes with Specific Ampere Draw in Rock Sawing Process. International Journal of Mining & Geo-Engineering. 2017.

32-   Aryafar A., Mikaeil R., Shaffiee Haghshenas S., Shaffiee Haghshenas S., Utilization of Soft Computing for Evaluating the Performance of Stone Sawing Machines, Iranian Quarries. International Journal of Mining & Geo-Engineering. 52-1 (2018).

33-    Hashem Shahsavani Sahele Vafaei Reza Mikaeil, Site selection for limestone paper plant using AHP Monte carlo approach. Soft copmputing in civil engineering.

34-    A Dormishi, M Ataei, R Khalokakaei, R Mikaeil Energy consumption prediction of gang saws from rock properties in carbonate rocks cutting process, International Journal of Mining and Mineral Engineering 9 (3), 216-227.

35-   Shaffiee Haghshenas, S., Mikaeil, R., Abdollahi Kamran, M., Shaffiee Haghshenas, S., Hosseinzadeh Gharehgheshlagh, H. (2019). Selecting the Suitable Tunnel Supporting System Using an Integrated Decision Support System, (Case Study: Dolaei Tunnel of Touyserkan, Iran). Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 3(4), 51-66. doi: 10.22115/scce.2020.212995.1150

36-   Mikaeil, R., Beigmohammadi, M., Bakhtavar, E. et al. Assessment of risks of tunneling project in Iran using artificial bee colony algorithm. SN Appl. Sci. 1, 1711 (2019). https://doi.org/10.1007/s42452-019-1749-9

37-   Shahsavani, H., Vafaei, S., & Mikaeil, R. (2019). Site selection for limestone paper plant using AHP-Monte Carlo approach. Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 3(1), 36-46.

38-   Mikaeil, R., Shaffiee Haghshenas, S., & Ataei, M. (2020). Clustering of Ornamental Stones Based Upon the Sawability by Using the Fuzzy Clustering Technique. Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 10(24), 137-148.

39-   Mohammadi, S., Mikaeil, R. (2020). Laboratory modeling of the vibration due to sawing carbonate and granite ornamental stones using statistical and soft computing methods. Scientific Quarterly Journal of Iranian Association of Engineering Geology, (), -.

40-   Esmaeilzadeh, A., Khademi, D., Mikaeil, R., & Taghizadeh, S. (2021). The Use of VIKOR Method to Set up Place Locating of Processing Plant (Case Study: Processing Plant of South of West Azerbaijan). Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 5(1), 38-48.

41-   Mikaeil, R., Gharehgheshlagh, H. H., Ataei, M., & Sohrabian, B. (2020). Sensitivity Analysis for Sawing Cost Model Evaluation. A Review on an Iranian Stone Factory. Academic Journal of Economic Studies, 6(3), 59-65.

42-   Mikaeil, R., Ataei, M., Sabzi, V., & Jafarpour, A. (2020). Predicting the Ampere Consumption of Stone Sawing Machine in Cutting Process Using Multi-Element Fuzzy Approach. Journal of Mineral Resources Engineering, 5(1), 59-75.

43-   Mikaeil, R., Jafarnejad Gharahasanlou, E., & Jafarpour, A. (2020). Ranking and Evaluating the Coal Seam Mechanization Based on Geological Conditions Case study: The Eastern Alborz coal basin and Tabas coal mine. Scientific Quarterly Journal of Iranian Association of Engineering Geology, 12(4), 43-64.

 

                                                                                             ISI مقالات

44-   R. Mikaeil, M. Ataei, S. H. Hoseinie, 2008. Predicting the production rate of diamond wire saws in carbonate rock cutting. INDUSTRIAL DIAMOND REVIEW, 3/2008, pp 28-34.

45-   R. Mikaeil, M. Zare Naghadehi, F. Sereshki. Multifactorial Fuzzy Approach to the Penetrability Classification of TBM in Hard Rock Conditions. Tunnelling and Underground Space Technology Vol. 24 (2009), p. 500&ndash505.

46-   R. Mikaeil, M. Zare Naghadehi, Mohammad Ataei, Reza KhaloKakaie. A DECISION SUPPORT SYSTEM USING FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (FAHP) AND TOPSIS APPROACHES FOR SELECTION OF THE OPTIMUM UNDERGROUND MINING METHOD. Archives of Mining Sciences. Vol. 54 (2009), No 2, p. 341&ndash368.

47-   M. Zare Naghadehi, R. Mikaeil, M. Ataei. The Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) Approach to Selection of Optimum Underground Mining Method for Jajarm Bauxite Mine, Iran. Expert Systems with Applications 36 (2009) 8218&ndash8226.

48-   M. Ataei, R. Mikaiel, F. Sereshki, N. Ghaysari. Predicting the production rate of diamond wire saw using statistical analysis. Arabian Journal of Geosciences. 2011, 5, 1289-1295. 

49-   R. Mikaeil, R. Yousefi, M. Ataei, R. Abasian Farani, 2011. Development of a New Classification System for Assessing of Carbonate Rock Sawability, Archives of Mining Sciences, Vol. 56 (2011), No 1, p. 57&ndash68.

50-   R. Mikaeil, M. Ataei, R. Yousefi, Application of a fuzzy analytical hierarchy process to the prediction of vibration during rock sawing. Mining Science and Technology, 21 (2011) 611&ndash619.

51-   R. Mikaiel, M. Ataei, R. Yousefi. Correlation of production rate of ornamental stone with rock brittleness indexes. Arabian Journal of Geosciences. 2011, 6, 115-121.

52-   R. Mikaeil, R. Yousefi, M. Ataei, 2011, "Sawability Ranking of Carbonate Rock Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process and TOPSIS Approaches". Scientia Iranica, Transactions B: Mechanical Engineering 18 (2011) 1106&ndash1115.

53-   R. Mikaeil, M. Ataei, R. Yousefi, "Evaluating the Power Consumption in Carbonate Rock Sawing Process by Using FDAHP and TOPSIS Techniques", Efficient Decision Support Systems: Practice and Challenges &ndash From Current to Future / Book 2", ISBN 978-953-307-441-2., pp 478.

54-   R. Mikaeil, Ozcelik Y., Ataei M., Yousefi R., 2011. Correlation of Specific Ampere Draw with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process. Arch. Min. Sci., Vol. 56, No 4, p. 741&ndash752.

55-   R. Khalokakaie, M. Ataei, R. Mikaiel and Seyed Hadi Hoseinie. A fuzzy logic based classification for assessing of rock mass drillability. Int. J. Mining and Mineral Engineering Vol. 3, No. 4, 2011, pp.278 &ndash 289.

56-   M. Ataei, R. Mikaeil, S. H. Hoseinie, S. M. Hosseini. Fuzzy analytical hierarchy process approach for ranking the sawability of carbonate rock. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 50 (2012) 83&ndash93.

57-   S.H. Hoseinie, M. Ataei, R. Mikaeil 2012, Comparison of Some Rock Hardness Scales Applied in Drillability Studies, The Arabian Journal for Science and Engineering, Volume 37, No., PP. 1451-1458.

58-   N. Ghaysari, Ataei, F. Sereshki, R. Mikaiel. Prediction of Performance of Diamond Wire Saw with Respect to Texture Characteristics of Rock, Arch. Min. Sci., Vol. 57 (2012), No 4, p. 887&ndash900.

59-    G. Sadegheslam, R. Mikaeil, R. Rooki, S. Ghadernejad and M. Ataei, Predicting the production rate of diamond wire saw using multiple nonlinear regression analysis, Geosystem engineering, Vol. 16, No. 4, 275&ndash285, 2013.

60-   R. Mikaeil, Y. Ozcelik, M. Ataei, R. Yousefi. Ranking the sawability of ornamental stone using Fuzzy Delphi and multi-criteria decision-making techniques. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 2013 58, 118&ndash126.

61-   M. Ataei, H. Shahsavany, R. Mikaeil, Monte Carlo Analytic Hierarchy Process (MAHP) approach to selection of optimum mining method. International Journal of Mining Science and Technology 23 (2013) 573&ndash578.

62-   S. M. Hosseini, R. Mikaeil, M.Ataei, R. Kalokakaei, M. Akhyani, DEVELOPMENT A NEW CLASSIFICATION FOR ASSESSING THE COAL MINE MECHANIZATION, Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 1, p. 217&ndash226

63-   R. Mikaeil, M. Ataei, S. Ghadernejad and G. Sadegheslam. Predicting the Relationship between System Vibration with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process. Archives of Mining Sciences, (2014), 59-1, p. 139-153.

64-    M. Zare, R. Mikaeil. Optimization of Tunnel Boring Machine (TBM) Disc Cutter Spacing in Jointed Hard Rock Using a Distinct Element Numerical Simulation. Periodica Polytechnica Civil Engineering. (2016).

65-   R. Mikaeil, S. Shaffiee Haghshenas, S. Shaffiee Haghshenas, M. Ataei, (2016), Performance Prediction of Circular Saw Machine Using Imperialist Competitive Algorithm and Fuzzy Clustering Technique. Neural Computing and Applications.

66-   R. Mikaeil M. Kamran G. Sadegheslam M. Ataei. Ranking the Sawability of Dimension Stone by Using PROMETHEE, Journal of Mining and Environment. 2015,Vol 6, No. 2, 263-271.

67-    R. Mikaeil, Yilmaz Ozcelik, Mohammad Ataei, Sina Shafiee Haghshenas. Application of Harmony Search Algorithm to Evaluate the Performance of Diamond Wire Saw. Journal of Mining and Environment, 2016.

68-    SN. Almasi, R. Bagherpor, R. Mikaeil, Y. Ozcelick, (2017). Developing a new rock classification based on the abrasiveness, hardness, and toughness of rocks and PA for the prediction of hard dimension stone sawability in quarrying. Geosystem Engineering, 2017, 1-16.

69-    SN Almasi, R Bagherpour, R. Mikaeil, Y Ozcelik, H Kalhori, (2017). Predicting the Building Stone Cutting Rate Based on Rock Properties and Device Pullback Amperage in Quarries Using M5P Model Tree. Geotechnical and Geological Engineering, 1-16.

70-    S. N. Almasi, R. Bagherpour, R. Mikaeil, Y. Ozcelik, (2017). Analysis of bead wear in diamond wire sawing considering the rock properties and production rate. Bulletin of Engineering Geology and the Environment.

71-    E Bakhtavar, D Khademi, R. Mikaeil. The use of fuzzy-weighted binary integer goal programming to select the optimum site for a central processing plant.  Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Vol 117/5, 505-510.

72-    M. Kamran , M. Khoshsirat, R. Mikaeil, F. Nikkhoo. 2017. Ranking the saw ability of ornamental and building stones using different MCDM methods. Journal of engineering research. Vol. 5, No. 3, pp 124-149.

73-    Masoud Akhyani Farhang Sereshki Reza Mikaeil Mohammad Taji. 2017. Evaluation of Cutting Performance of Diamond Saw Machine Using Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm. International Journal of Mining & Geo-Engineering.

74-   Akhyani, M., Mikaeil, R., Sereshki, F., & Taji, M. (2019). Combining fuzzy RES with GA for predicting wear performance of circular diamond saw in hard rock cutting process. Journal of Mining and Environment, 10(3), 559-574.

75-    Akbar Esmailzadeh, Sina Ahmadi, Reza Rooki, Reza Mikaeil. Oil Reservoir Permeability Estimation from Well Logging Data Using Statistical Methods (A Case Study: South Pars Oil Reservoir). Civil Engineering Journal. 2017.

76-    R. Mikaeil, Sina shafiee haghshenas Hadi hoseinie. Rock Penetrability Classification Using Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm and Self-Organizing Map. Geotechnical and Geological Engineering. 2017.

77-    Babak sohrabian Reza Mikaeil Rohollah hasanpour, Yilmaz ozcelik. Multivariate geostatistical estimation using minimum spatial cross-correlation factors (Case study: Cubuk Andesite quarry, Ankara, Turkey). Journal of Mining & Environment. 2017.

78-    Hadi hoseinie, Mohammad ataei, Reza Mikaeil, Effects of microfabric on drillability of rocks. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2017.

79-    Reza Mikaeil, Masoud Zare Naghadehi, Saleh Ghadernejad. An Extended Multifactorial Fuzzy Prediction of Hard Rock TBM Penetrability. Geotechnical and Geological Engineering. 2017.

80-    A. Aryafar, Reza Mikaeil, F. Doulati Arde. Haghshenas, A. Jafarpour. Application of non-linear regression and soft computing techniques for modeling process of pollutant adsorption from industrial wastewaters. Journal of Mining & Environment. 2017.

81-    A. Dormishi, M. Ataei, R. Mikaeil, R. Khalokakaei. Relations between Texture Coefficient and Energy Consumption of Gang Saws in Carbonate Rock Cutting Process. Civil Engineering Journal. 2017.

82-   Akbar Esmailzadeh, Reza Mikaeil, Erfan Shafei, G. Sadegheslam. Prediction of rock mass rating using TSP method and statistical analysis in Semnan Rooziyeh spring conveyance tunnel. Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research. 2018.

83-   A. Aryafar, R. Mikaeil, S. S. Haghshenas, S. S. Haghshenas. Application of metaheuristic algorithms to optimal clustering of sawing machine vibration. Measurement. 2018, 124, pp 20-31.

84-   R. Mikaeil, M. Z. Naghadehi, S. Ghadernejad. An Extended Multifactorial Fuzzy Prediction of Hard Rock TBM Penetrability, Geotechnical and Geological Engineering, 2018, 36 (3), 1779-1804.

85-   R Mikaeil, SS Haghshenas, Y Ozcelik, HH Gharehgheshlagh, Performance evaluation of adaptive neuro-fuzzy inference system and group method of data handling-type neural network for estimating wear rate of diamond wire saw, Geotechnical and Geological Engineering 36 (6), 3779-3791, 2018.

86-   A Dormishi, M Ataei, R Mikaeil, R Khalokakaei, SS Haghshenas Evaluation of gang saws&rsquo performance in the carbonate rock cutting process using feasibility of intelligent approaches Engineering Science and Technology, an International Journal, 2019.

87-   R Mikaeil, B Sohrabian, M Ataei, The study of energy consumption in the dimension stone cutting process. Rudarsko-Geolosko-Naftni Zbornik 33 (4), 65.

88-   M Akhyani, F Sereshki, R Mikaeil An Investigation of the Effect of Toughness and Brittleness Indexes on Ampere Consumption and Wear Rate of a Circular Diamond Saw Rudarsko-geolo&scaronko-naftni zbornik 33 (4), 85-92.

89-    Hosseini, S.M. Ataei, M. Khalokakaei, R. Mikaeil, R. Haghshenas, S.S. Investigating the Role of Coolant and Lubricant Fluids on the Performance of Cutting Disks (Case Study: Hard Rocks). DOI: 10.17794/rgn.2019.2.2. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin, 2019, pp. 13-25.

90-   Piri, M., Hashemolhosseini, H., Mikaeil, R., Ataei, M., & Baghbanan, A. (2020). Investigation of wear resistance of drill bits with WC, Diamond-DLC, and TiAlSi coatings with respect to mechanical properties of rock. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 87, 105113.

91-   Mikaeil, R., Gharahasanlou, E.J. & Jafarpour, A. Ranking and Evaluating the Coal Seam Mechanization Based on Geological Conditions. Geotech Geol Eng (2020). https://doi.org/10.1007/s10706-020-01200-0

92-   Sina Shaffiee Haghshenas, Roohollah Shirani Faradonbeh, R. Mikaeil, Sami Shaffiee Haghshenas, Abbas Taheri, Amir Saghatforoush, Alireza Dormishi, A new conventional criterion for the performance evaluation of gang saw machines. Measurement, 146, 159-170.

93-   Hosseini, S.M., Ataei, M., Khalokakaei, R. Mikaeil, R. An Experimental Investigation on the Role of Coolant and Lubricant Fluids in the Maximum Electrical Current Based upon the Rock Physical and Mechanical Properties. Geotech Geol Eng (2019). https://doi.org/10.1007/s10706-019-01101-x

94-   Lotfian, R., Bakhtavar, E., & Mikaeil, R. (2019). Application of grey GIS filtration to identify the potential area for cement plants in South Khorasan Province, Eastern Iran. International Journal of Mining and Geo-Engineering, 53(2), 151-155.

95-   Mohammadi, J., Ataei, M., Kakaie, R., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2019). Performance evaluation of chain saw machines for dimensional stones using feasibility of neural network models. Journal of Mining and Environment, 10(4), 1105-1119.

96-   Mikaeil, R., Haghshenas, S. S., & Sedaghati, Z. (2019). Geotechnical risk evaluation of tunneling projects using optimization techniques (case study: the second part of Emamzade Hashem tunnel). Natural Hazards, 97(3), 1099-1113.

97-   Ataei, M., Mohammadi, S. & Mikaeil, R. Evaluating performance of cutting machines during sawing dimension stones. J. Cent. South Univ. 26, 1934&ndash1945 (2019). https://doi.org/10.1007/s11771-019-4144-1

98-   Hosseini, S. M., Ataei, M., Khalokakaei, R., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2019). Study of the effect of the cooling and lubricant fluid on the cutting performance of dimension stone through artificial intelligence models. Engineering Science and Technology, an International Journal.

99-   Mikaeil, R., Bakhshinezhad, H., Haghshenas, S. S., & Ataei, M. (2019). Stability analysis of tunnel support systems using numerical and intelligent simulations (case study: Kouhin Tunnel of Qazvin-Rasht Railway). Rudarsko-geolo&scaronko-naftni zbornik, 34(2), 1-10.

100-                        Hosseini, S. M., Ataei, M., Khalokakaei, R., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2019). Investigating the role of coolant and lubricant fluids on the performance of cutting disks (case study: hard rocks). Rudarsko-geolo&scaronko-naftni zbornik, 34(2), 13-24.

101-                        Shirani Faradonbeh, R., Shaffiee Haghshenas, S., Taheri, A. Mikaeil, R. Application of self-organizing map and fuzzy c-mean techniques for rockburst clustering in deep underground projects. Neural Comput & Applic 32, 8545&ndash8559 (2020). https://doi.org/10.1007/s00521-019-04353-z

102-                        D Mohammadi, R Mikaeil, J Abdollahi‐Sharif - Expert Systems, 2020, Implementation of an optimized binary classification by GMDH‐type neural network algorithm for predicting the blast produced ground vibration.

103-                        Mohammadi, D., Mikaeil, R., & Abdollahei Sharif, J. (2020). Investigating and Ranking Blasting Patterns to Reduce Ground Vibration using Soft Computing Approaches and MCDM Technique. Journal of Mining and Environment, 11(3), 881-897.

104-                        Noori, A.M., Mikaeil, R., Mokhtarian, M. et al. Feasibility of Intelligent Models for Prediction of Utilization Factor of TBM. Geotech Geol Eng 38, 3125&ndash3143 (2020). https://doi.org/10.1007/s10706-020-01213-9

105-                        Mikaeil, R., Gharahasanlou, E.J. & Jafarpour, A. Ranking and Evaluating the Coal Seam Mechanization Based on Geological Conditions. Geotech Geol Eng 38, 3307&ndash3329 (2020). https://doi.org/10.1007/s10706-020-01200-0

106-                        Ziaei, J., Ghadernejad, S., Jafarpour, A., & Mikaeil, R. (2020). A Modified Schimazek&rsquos F-abrasiveness Factor for Evaluating Abrasiveness of Andesite Rocks in Rock Sawing Process. Journal of Mining and Environment, 11(2), 563-575.

107-                        Hosseini, S.M., Ataei, M., Khalokakaei, R. Mikaeil, R. An Experimental Investigation on the Role of Coolant and Lubricant Fluids in the Maximum Electrical Current Based upon the Rock Physical and Mechanical Properties. Geotech Geol Eng 38, 2317&ndash2326 (2020). https://doi.org/10.1007/s10706-019-01101-x

108-                        Piri, M., Hashemolhosseini, H., Mikaeil, R., Ataei, M., & Baghbanan, A. (2020). Investigation of wear resistance of drill bits with WC, Diamond-DLC, and TiAlSi coatings with respect to mechanical properties of rock. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 87, 105113.

109-                        Hosseini, S. M., Ataei, M., Khalokakaei, R., Mikaeil, R., & Haghshenas, S. S. (2020). Study of the effect of the cooling and lubricant fluid on the cutting performance of dimension stone through artificial intelligence models. Engineering Science and Technology, an International Journal, 23(1), 71-81.

110-                        Mikaeil, R., Esmailzadeh, A., Aghaei, S., Haghshenas, S. S., Jafarpour, A., Mohammadi, J., & Ataei, M. (2021). Evaluating the Sawability of Rocks by Chain-Saw Machines using the PROMETHEE Technique. Rudarsko-geolo&scaronko-naftni zbornik, 36(1).

111-                        Piri, M., Mikaeil, R., Hashemolhosseini, H., Baghbanan, A., & Ataei, M. (2021). Study of the effect of drill bits hardness, drilling machine operating parameters and rock mechanical parameters on noise level in hard rock drilling process. Measurement, 167, 108447.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی