• سامان خلیل پورآذری

  • استادیار
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
Email:   
خلیل پورآذری س.، خانی ح.، محمدی نسب و.

کاربرد مدل¬سازی هندسی و قالب¬سازی سریع در مهندسی معکوس بالابر شیشه خودرو دی- اس 61399, بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME2020)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر,
---