• فقیهه اقبالی فام

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

فیزیک الکتریسته و مغناطیس1393, دانشگاه فنی و حرفه ای سما مراغه, مقطع کاردانی
---