• مرتضی حمزه زاده
  • استادیار
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (4)
دروس تدریس شده (6)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مرتضی حمزه زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی هوافضا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- کارشناسی،دانشگاه ارومیه، 1386.

2- کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1390.

3- دکتری،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1397.
مقالات ژورنال (3)

1- طراحی بهینه یک شیار محیطی بر اساس بهبود عملکرد کمپرسور محوری گذرصوتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه،مهرداد بزاززاده، محسن آقا سید میرزابزرگ، مرتضی حمزه زاده ، 1397، دوره 48، شماره 4، صفحه 57-66.

2-Morteza Hamzezade, Mohsen Agha Seyed Mirzabozorg, Mehrdad Bazazzadeh, Numerical study of the effect of the tip gap size and using a single circumferential groove on the performance of a multistage compressor,Journal of Computational Applied Mechanics, 2018, 50(1), pp.54-62.

3-Mohsen Agha Seyed Mirzabozorg, Mehrdad Bazazzadeh, Morteza Hamzezade, Numerical Study on the Effect of Single Shallow Circumferential Groove Casing Treatment on the Flow Field and the Stability of a Transonic Compressor,Journal of Applied Fluid Mechanics , 2017, 10(1):257-265.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-Vahid Shoorian, Mahmood Adami and Morteza Hamzehzadeh, The Effects of Convection and Radiation in an Ejector Designed for a Turbo-Shaft Engine,ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE 2011.

2-محسن آقا سید میرزابزرگ، مهرداد بزاززاده، مرتضی حمزه زاده، طراحی و تحلیل آیرودینامیکی سه بعدی روتور توربین شعاعی برای یک موتور توربوجت،کنفرانس توربین گاز 1391.

3-محسن آقا سید میرزابزرگ، مهرداد بزاززاده، مرتضی حمزه زاده، طراحی اولیه روتور توربین شعاعی یک موتور توربوجت ،کنفرانس هوافضا 1390.

4-محسن آقا سید میرزابزرگ، حسین احمدی، مهرداد بزاززاده، مرتضی حمزه زاده، بررسی سه بعدی میدان جریان گذرنده از یک فن گذرصوتی در یک موتور توربوفن با نسبت کنارگذر 3 به 1 و مقایسه نتایج با پارامترهای طراحی،اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران 1391.

5-حمزه زاده مرتضي ،آقاسيدميرزابزرگ محسن، بزاززاده مهرداد، بررسی تاثیر شیار محیطی پوسته با مقطع مثلثی بر عملکرد کمپرسور گذرصوتی،كنفرانس بين المللي انجمن هوا فضاي ايران 1393.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- شبیه سازی احتراق در محفظه احتراق یک موتور خاص.

2- حل میدان جریان در یک کمپرسور تک مرحله ای و سیستم تخلیه هوای ورودی و یک توربین تک مرحله ای و سیستم هوادهی ورودی آن در شرایط مختلف.

3- بررسی میدان جریان و فرایند احتراق در یک محفظه احتراق خاص.

4- شبیه سازی و تعیین هندسه نهایی یک کمپرسور چند مرحله ای.
دروس تدریس شده (6)

1- سوخت و احتراق،دانشگاه صنعتی ارومیه.

2- توربوماشین ها،دانشگاه صنعتی ارومیه.

3- ترمودینامیک 2،دانشگاه صنعتی ارومیه.

4- ترمودینامیک 1،دانشگاه صنعتی ارومیه.

5- اصول راکت ها،دانشگاه صنعتی ارومیه.

6- اصول جلوبرنده ها،دانشگاه صنعتی ارومیه.